تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

به نام خدا

 

روز یکشنبه ۲۱/ ۴/ ۹۴ ساعت ۲۰- ۱۷ جلسه ی اول کلاس حقوق ثبت اسناد توسط آقای محمد فرجی در ساختمان ولی عصر موسسه طرح نوین اندیشه برگزار شد. لازم به ذکر است، جلسه ی دوم این کلاس روز یکشنبه ۴/ ۵/ ۹۴ برگزار خواهد شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟