تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

به نام خدا

 

با توجه به اینکه این هفته آزمون های آزمایشی وکالت و سردفتری اسنادرسمی برگزار نمی گردد به کلیه داوطلبان پیشنهاد می گردد، عقب ماندگی مطالعاتی خود را جبران نمایند. لازم به ذکر است دور جدید مطالعاتی ویژه آزمون های جدید از تاریخ ۲۷/ ۴/ ۹۴ آغاز خواهد شد.

 

مدیر موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 3 ؟