تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۲۱ تیر

به نام خدا

 

کارنامه ی آزمون های آزمایشی وکالت (۱۴) و سردفتری (۸) در سایت طرح نوین و پروفایل داوطلبی منتشر شد. داوطلبانی که موفق به دریافت کارنامه ی خود نشده انددر اسرع وقت با نمایندگی خود تماس حاصل فرمایند.

 

   موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟