تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۰ تیر

به نام خدا

 

روز سه شنبه ۹/ ۴/ ۹۴، دومین جلسه ی کلاس حقوق تجارت آقای دکتر محمد مهدی توکلی در ساختمان ولی عصر موسسه طرح نوین اندیشه برگزار شد. این کلاس برای داوطلبان کلیه آزمون های حقوقی مفید خواهد بود.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟