تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۰ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
۹۴ سه شنبه ۲۶ خرداد

به نام خدا

 

ماده ۲۶- سردفتران مسؤول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته یا غیبت او بر اثر مرخصی که مانع از انجام وظیفه است، باشد. این ماده رافع مسؤولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

ماده ۳۴- سردفتران مکلفند همه ساله لااقل پنج سند، بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می شوند تنظیم و ثبت نمایند.

ماده ۵۱- سردفتران و دفتریاران و بطور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده اند، مکتوم دارند.

ماده ۵۴- در صورتی که سردفتر کناره گیری از کار نماید، باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ کناره گیری به اداره ی ثبت محل اطلاع دهد و در صورتی که اداره ثبت تعیین نماید، کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه ای که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که اداره مذبور تعیین نموده تحویل دهد و الا به مجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 6 ؟