تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۰۶ خرداد

به نام خدا

 

امروز چهار شنبه ۶/ ۳/ ۹۴، اولین جلسه ی کلاس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آقای دکتر مهدی هوشیار در شعبه ی میرداماد ساعت ۲۰- ۱۶ برگزار خواهد شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟