تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۰۶ خرداد

به نام خدا

 

دیروز سه شنبه ۵/ ۳/ ۹۴، اولین جلسه ی کلاس حقوق مدنی خانم دکتر میترا ضرابی برگزار شد. جلسه ی دوم کلاس، هفته ی آینده ۱۲/ ۳/ ۹۴ ساعت ۲۰- ۱۵ برگزار خواهد شد.

 

                                   موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟