تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۲
۹۴ شنبه ۰۲ خرداد

به نام خدا

 

pdf

آزمون های حقوقی شغلی یا تحصیلات تکمیلی به ترتیب زمانی در سال ۹۴ برگزار و دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوقی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی با کیفیت های علمی متفاوت در هریک از آزمون ها با هدف قبولی شرکت خواهند نمود.

مهمترین دغدغه و نگرانی عموم داوطلبان آزمون های حقوقی، انتخاب منابع مطالعاتی صحیح و هدفمند می باشد که در این یادداشت به آن می پردازیم.

اول) کیفیت علمی داوطلبان

مطمئناً داوطلبان آزمون های حقوقی از لحاظ توان علمی و مطالعاتی در سطوح مختلفی قرار دارند. صرفنظر از توانایی علمی حاضر داوطلبان، برای قبولی در آزمون های حقوقی حداقل سطح علمی متوسط مورد نیاز است. البته برای کسب رتبه های مطلوب یا برتر، سطح علمی خیلی خوب و عالی مورد نظر می باشد.

دوم) نحوه ی مطالعه

علاوه بر کیفیت و سطح علمی، نحوه ی مطالعه ی داوطلبان نیز حائز اهمیت می باشد. عواملی چون ساعات مطالعه ی روزانه، تمرکز، روش و سبک مطالعه، یادداشت برداری، مرورو و جمع بندی و … می تواند در مطالعه ی مفید و هدفمند داوطلبان موثر باشد.

سوم) ارتقاء تدریجی علمی

داوطلبان در هر سطح و کیفیت علمی که باشند، افزایش توان مطالعاتی و رشد علمی آنها تدریجی خواهد بود. خصوصا داوطلبان در سطح ضعیف یا متوسط، نیازمند صبر و شکیبایی بیشتری هستند. این گروه نیازمند روحیه و انگیزه ی فراوانی هستند تا در طول زمان بتوانند خود را به سطح رقبای با کیفیت خوب و بالاتر برسانند.

چهارم) منابع مطالعاتی

برای موفقیت در آزمون های حقوقی، منابع مطالعاتی متنوع است که مهمتریت آنها عبارتست از:

۱- کتب اصلی و مرجع

۲- قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

۳- کتب و جزوات کمک آموزشی

۴- مجموعه کتب تست و سوالات

 

به عنوان نمونه منابع مطالعاتی داوطلبان آژمون های وکالت و سردفتری به شرح ذیل معرفی می گردد:

 

الف. منابع آزمون وکالت

یک. معرفی کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون وکالت ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۵باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۵درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (دکترسید حسین صفایی)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

آیین دادرسی مدنی: دوره ی سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی( دکترعبداله شمس)+ نگاهی به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصر آیین دادرسی مدنی( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی) + مختصر حقوق تجارت( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) +دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی آیین دادرسی کیفری (دکترمحمدآشوری) + آیین دادرسی کیفری( دکترعلی خالقی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکتر ابوالحسن محمدی)

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی،تیر ۹۴ منتشر خواهد شد.

آیین دادرسی مدنی:نگاهی نو به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت)+ مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت:مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا:محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان)+ جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری:دوره ی دوجلدی بایسته های آیین دادرسی کیفری(با بک فرهی)

اصول فقه : اصول استنباط احکام اسلامی(دکترابوالحسن محمدی) + درس هایی از اصول فقه (دکتر محمد حسین شهبازی)

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون وکالت ۹۴ باید حداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه حقوق مدنی (دکتر یوسف پاشایی)

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی)+ جزوه ی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی(پیمان عبدغیور)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نژاد)

آیین دادرسی کیفری: بررسی تحولات و نوآوری های جدید آیین دادرسی کیفری (علیرضا نوبهاری طهرانی)

اصول فقه : جزوه ی خودآموز و راهنمای اصول فقه (عیسی دانشور) + جزوه ی نکات طلایی اصول فقه ( الهه شریف همدانی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری وآیین دادرسی مربوطه + قانون شوراهای حل اختلاف + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی جرایم نیروهای مسلح + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلا ب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

 

ب.منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

یک. معرفی کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون سردفتری ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۴باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۰درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی)

حقوق جزا: محشای قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) +دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

حقوق ثبت ودفاتراسنادرسمی:حقوق ثبت (غلامرضا شهری) + حقوق ثبت(دکتر محمود تفکریان) + آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و سید فرید الدین محمدی)

ادبیات فارسی و عربی: درحد کنکور کارشناسی علوم انسانی

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی،تیر۹۴منتشر خواهد شد.

حقوق تجارت:مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا:محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان)+ جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

حقوق ثبت و دفاتراسنادرسمی: آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و فرید الدین محمدی) + کتاب جامع حقوق ثبت (معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکورکارشناسی علوم انسانی

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون سردفتری۹۴ بایدحداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه ی حقوق مدنی (دکتر یوسف پاشایی)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نژاد)

حقوق ثبت و دفاتراسنادرسمی: کتاب جامع حقوق ثبت(معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکور لیسانس علوم انسانی

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

حقوق ثبت: قانون ثبت اسنادواملاک وآیین نامه مربوطه + آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء + قانون اصلاح مواد۲،۱و ۳قانون اصلاح موادی از قانون ثبت + لایحه ی قانون راجع به اشتباهات ثبتی + قانون افراز وفروش املاک مشاع

دفاتراسنادرسمی: قانون دفاتراسنادرسمی و آیین نامه(نظامنامه) مربوطه + آیین نامه های بند۴ماده۶ومواد و تبصره ۲ماده۶ ومواد۱۴،۳۷،۲۸،۲۴،۲۰،۱۹،۱۷ و ۵۳دفاتراسنادرسمی+ قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی ومجموعه آزمون های حقوق ثبت موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

خاتمه: داوطلبان آزمون های حقوقی با هر سطح و توان علمی می توانند با انتخاب یکی از گروههای علمی، منابع مطالعاتی هدفمند خود را تهیه نمایند و با مطالعه ی حداقل ۸ ساعت در روز به آمادگی مورد نظر خود دست یابند.

موفق باشید

محمد فرجی

   مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

   ۲/ ۳/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

  با سلام
  قوانین -مقررات -بخشنامه ها -ارای وحدت رویه را با دقت بخوانید.

 • فرشته درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

  با سلام من امکان تهیه کتب موسسه شما را ندارم و نمیتوانم در ازمونها شرکت کنم.برای قبولی در سردفتری چه پیشنهاد میدهید؟امکان تهیه کتب دست دوم هست؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

  با سلام
  نیمه اول تیر برگزار خواهد شد.مهلت ثبت نام هم تا زمان تکمیل ظرفیت کلاس میباشد.

 • عطیه درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  باعرض سلام وخسته نباشید
  دوره جدبد کلاس حقوق ثبت از چه تاریخی شروع میشه و تا چه زمانی مهلت ثبت نام داریم؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام
  بله.

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام
  بخش نامه ها و آرای سال ۹۲ به بعد در آینده در سایت قرار خواهد گرفت فعلا کتاب را با دقت مطالعه فرمایید.

 • جواد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام این کتاب ثبت اقای محمدی رو من از نمایشگاه گرفتم وقتی اومدم خونه متوجه شدم چاپ سال۹۲ هستش باتوجه به اینکه ازمون سردفتری برگزار میشه ما باید برای قسمتهایی که توی کتاب نیستش چکار کنیم؟ممنونم

 • عطیه درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

  سلام میشه برای حقوق مدنی به عنوان پایه از جزوه دکتر شهبازی استفاده کرد؟؟؟

 • نازنین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

  من دیروز برای ازمون استخدامی سنجش که شرکت کردم فهمیدم راحت ترین ازمون برا قبولی همین آزمون وکالت خودمونه..آزمون دیروزکه همین مونده بود که ازنقاشی وهنرابتدایی هم سوال بدن!!۱۲۰تاسوال مزخرف عمومی بود وفقط ۷۰تاازاختصاصی بوداینم حدود۸تامنبع…