کارگاه
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۳۱
۹۴ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

به نام خدا

 

 

اصولاً عموم داوطلبان آزمون های حقوقی، از مجموعه تست های مختلف استفاده می نمایند لیکن در اجرای برنامه ی تست زنی، اختلاف سلیقه یا روش وجود دارد:

الف. گاهی مطالعه ی کتب تست یا تست زنی با هدف «آموزش و یادگیری» انجام می گیرد. در این حالت، تقدم یا تاخر زمانی مهم نیست زیرا هر زمان، تحصیل هدف ممکن است.

ب. گاهی مطالعه ی کتب تست یا تست زنی با هدف «سنجش علمی» صورت می گیرد. در اینصورت بهتر است، داوطلب از حداقل توانایی علمی برخوردار باشد(مثلاً آمادگی علمی ۵۰ درصد).

ج. زمانی مطالعه ی کتب تست یا تست زنی با هدف «ارزیابی نهایی» انجام می گیرد. در اینصورت، داوطلب باید خود را در فضای آزمون قرار دهد. یعنی عناصر اصلی همچون «زمان»، «مکان»، «سکوت و آرامش»، «پاسخبرگ» و … فراهم باشد. بدیهی است، هرچقدر شرایط به آزمون اصلی نزدیک تر باشد، نتیجه ی حاصل، دقیق تر خواهد بود.

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۳۰/ ۲/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران