تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۰
۹۴ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت

به نام خدا

 

pdf

کارنامه ی آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق سال ۱۳۹۴ در سایت سازمان سنجش قابل دریافت می باشد. داوطلبان در صورتیکه «مجاز» به انتخاب رشته شده باشند می توانند در گرایش های مختلف اقدام به انتخاب رشته نمایند. جهت راهنمایی متقاضیان محترم موارد ذیل به اختصار تقدیم می گردد:

اول) کلیات

۱- گزینش نهایی داوطلبان بر اساس ۸۰% نمره آزمون کتبی در هر گرایش به علاوه ۲۰% معدل تراز شده می باشد.

توجه: منظور از معدل تراز، یعنی همسان سازی معدل دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور بر اساس معیارهای موجود.

۲- روش تحصیل در گرایش های حقوق به دو روش:

الف. آموزش و پژوهش محور

ب. آموزش محور

می باشد. اصل بر روش «آموزش و پژوهش محور» است لیکن در گرایش ها و دانشگاههای خاص روش «آموزش محور» نیز وجود دارد.

توجه: در روش «آموزش محور» پایان نامه وجود ندارد لیکن سرفصل های آموزشی مشترک است.

۳- دارندگان سهمیه ایثارگران و رزمندگان باید حداقل نمره ی علمی مورد نیاز را بدست آورند.

۴- هرگونه اشتباه در انتخاب رشته و پذیرش در محل یا گرایش های دیگر بر عهده ی داوطلب می باشد.

۵- در صورت پذیرش در دوره ی «روزانه» و عدم ثبت نام در دانشگاه مورد نظر، داوطلب پذیرفته شده حق شرکت در آزمون سال ۱۳۹۵ را نخواهد داشت.

۶- اولویت انتخاب رشته، دانشگاه روزانه است مگر اینکه داوطلبان بنا به دلایل شخصی، شغلی یا خانوادگی تحصیل در دوره ی شبانه یا غیر انتفاعی را به تحصیل در دوره ی روزانه ی خود ترجیح بدهند.

 

 

دوم) انتخاب رشته در گرایش های مختلف

 

یک. گرایش حقوق خصوصی(کد ضریب۱)

۱- بیش از ۱۱۰۰ ظرفیت قبولی در گرایش های حقوق خصوصی، اقتصادی، سردفتری، اسناد و املاک، حمل و نقل، قراردادهای تجاری، پزشکی، فقه و حقوق اسلامی، هوایی، پزشکی، فقه و حقوق اقتصادی و … پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی(دولتی)، پردیس های خودگردان و مجازی(غیرانتفاعی) میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید.

۴- اولویت اول انتخاب گرایش حقوق خصوصی است و گرایش های بعدی بر اساس نوع شغل متقاضی، شرایط شخصی و علاقه ی او می تواند انتخاب شود. مثلا اولویت سردفتر اسناد رسمی پس از حقوق خصوصی، قطعا حقوق سردفتری خواهد بود.

۵- شاغلین قوه قضاییه، طبق شرایط مندرج در دفترچه می توانند علاوه بر کدهای عادی، کدهای خاص خود را نیز انتخاب نمایند.

 

دو. گرایش حقوق بین الملل (کد ضریب۲)

۱- حدود ۳۴۰ ظرفیت قبولی در گرایش حقوق بین الملل پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی دولتی و پردیس های خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی دولتی و پردیس های خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید.

 

 

سه. گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(کد ضریب ۳)

۱- حدود ۷۵۰ ظرفیت قبولی در گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا، حقوق کیفری اطفال و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی دولتی و پردیس های خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید.

۴- اولویت اول انتخاب گرایش حقوق جزای و جرم شناسی است لیکن گرایش های دیگر براساس نوع شغل متقاضی، شرایط شخصی و علاقه ی او می تواند انتخاب گردد.

۵- شاغلین قوه قضاییه، طبق شرایط مندرج در دفترچه می توانند علاوه بر کدهای عادی، کدهای خاص خود را نیز انتخاب نمایند.

 

چهار. گرایش حقوق عمومی(کد ضریب۴)

۱- حدود ۳۹۰ ظرفیت قبولی در گرایش های حقوق عمومی، نفت و گاز، مدیریت نظارت، مدیریت دادگستری و حقوق دادرسی اداری پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید.

۴- اولویت اول انتخاب گرایش حقوق عمومی و سپس حقوق نفت و گاز می باشد.

۵- شاغلین قوه قضاییه، طبق شرایط مندرج در دفترچه می توانند علاوه بر کدهای عادی، کدهای خاص خود را نیز انتخاب نمایند.

 

پنج. گرایش حقوق بشر(کد ضریب۵)

۱- ۸۶ ظرفیت قبولی در گرایش حقوق بشر پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید.

 

شش. گرایش حقوق مالکیت فکری (کد ضریب۶)

۱- ۲۰۳ ظرفیت قبولی در گرایش حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، غیرانتفاعی، مجازی دولتی و پردیس های خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت دوم(شبانه)، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان است.

توجه: شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی متقاضیان می تواند این ترتیب و اولویت بندی را جابجا نماید..

 

هفت. گرایش حقوق تجارت بین الملل (کد ضریب۸)

۱- ۹۹ ظرفیت قبولی برای گرایش حقوق تجارت بین الملل پیش بینی شده است.

۲- دانشگاههای روزانه، نوبت دوم(شبانه)، مجازی دولتی و پردیس خودگردان میزبان انتخاب داوطلبان خواهند بود.

۳- صرفنظر از متقاضیان انحصاری گرایش تجارت بین الملل، ممکن است داوطلبان گرایش های حقوقی خصوصی یا حقوق بین الملل نیز تمایل به انتخاب رشته داشته باشند.

 

هشت. سایر گرایش ها

۱- گرایش های محیط زیست، معارف اسلامی و حقوق، حقوق ارتباطات، حقوق تجاری اقتصادی بین الملل و حقوق شرکت های تجاری که به عنوان گرایش های تخصصی در دفترچه انتخاب رشته معرفی شده اند.

۲- معمولا علاوه بر متقاضیان تخصصی، داوطلبان سایر گرایش ها نیز در صورت کسب رتبه مورد نظر می توانند در این گرایش ها انتخاب رشته نمایند.

 

خاتمه:

داوطلبان محترم که مجاز به انتخاب رشته هستند می توانند بر اساس علاقه و شانس قبولی اقدام به انتخاب رشته نمایند. جهت آگاهی داوطلبان محترم، ذکر چند نکته ضروری خواهد بود:

۱- معمولا تا دو برابر مجموع ظرفیت پذیرش احتمال قبولی است. بنابراین اگر در گرایش حقوق خصوصی(کد ضریب۱) مثلا ۱۱۰۰ ظرفیت وجود دارد تا رتبه ی حدود ۲۵۰۰ می توانند امیدوار به قبولی باشند.

۲- ترتیب اولویت همان است که گفته شد لیکن جابه جایی آن مشروط به علاقه یا شرایط داوطلب است مثلا داوطلب با رتبه ی زیر ۱۰۰ حقوق خصوصی می تواند در دانشگاههای روزانه تهران پذیرفته شود لیکن علاقمند است دانشگاه شهید بهشتی(نوبت دوم) را اولویت خود قرار دهد.

۳- در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر بحث علاقه داوطلبان مهم است تا بازار کار.

۴-داوطلبانی که در مناصب حقوقی مشغول هستند پیشنهاد می گردد در مسیر اشتغال خود به تحصیل بپردازند.

۵- در انتخاب رشته تمام عوامل شخصی، شغلی، خانوادگی، رفت و آمد، اقامت و … را در نظر بگیرید. مطمئنا انتخاب اشتباه یا غیر منطقی لطمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۲۷/ ۲/ ۹۴

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

  سلام
  ۱-کمی سخت است اما محال نیست.
  ۲-تا حدودی این حرف درست است.

 • ایوب درتاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

  سلام رتبه بنده۱۱۲ حقوق بین الملل هستس.انتخاب رشته من به این صورته که در ابتدا تمام دانشگاه های روزانه تهران زدم.سوال که دارم اینکه با توجه به اینکه علاوه بر دانشگاه های سابق دولتی استان تهران دانشگاه خوارزمی۱۰ نفر و دانشگاه علوم قضایی ۹ نفر برای سال اول پذیرش دارن میکننن ایا احتمالش هست که من یکی از دانشگاه های روزانه تهران قبول بشم و سوال دیگه ای که دارم اینکه ایا به طور کلی این حرف درسته که سی تا ظرفیت حقوق بشر روزانه توسط رتبه های زیر صد تکمیل میشه چون اگه این اتفاق بیفته احتمال قبولی من بیشتر هستش.ممنون بابت سایت خوبتون.

 • admin درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

  باسلام
  احتمالا شبانه شهرستان یا غیرانتفاعی . بله دانشگاه خوبی است .

 • مونا درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

  سلام با رتبه ۲۲۰-۲۳۰ حقوق جزا کجا میشه روزانه و شبانه قبول شد؟و اینکه دانشگاه قم رو تایید میکنید یا نه؟خواهش میکنم پاسخ بدید همین امروز فرصت هست.

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

  با سلام
  بستگی به انتخاب رتبه های پایین تر دارد ولی شانس قبولی دارید.

 • ali درتاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

  سلام استاد بزرگوار.میخواستم بدونم با رتبه ۲۸۳ حقوق خصوصی امکان قبولی روزانه سمنان چقد هست؟

 • admin درتاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

  باسلام
  اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم .

 • عرفان درتاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

  با عرض سلام و تقدیم احترام
  خواهشمندم بفرمایید برای قبولی ارشد حقوق هوایی نیاز به چه رتبه و ترازی هست؟
  با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

  با سلام
  میانگین حدود ۴۵ درصد.

 • ماهی درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

  با سلام برای قبولی در رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب نمره تراز و درصدهام باید چه جوری باشه؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

  با سلام
  ترتیب بندی بر اساس انتخاب معمول داوطلبان صورت گرفته است.

 • علیرضا توکلی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

  با سلام. در مورد اولویت نوع دانشگاه٬ دلیل اینکه پردیس های خودگردان را به عنوان آخرین اولویت قرار داده اید (حتی بعد از مجازی) چیست؟
  یعنی ارشد پیام نور از پردیس البرز دانشگاه تهران معتبرتر است؟
  اعتبار مدرک یا هزینه بالا یا چه دلیل دیگری باعث اولویت بندی شما شده است؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

  پردیس خود گردان.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

  با سلام
  بستگی به انتخاب دیگران دارد.

 • Sepehr درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

  Lotfan rahnamayi konid hoghogh nafto gaz ehtemale ghabolish chetore?

 • سبهر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

  Daneshgah payamnor shanse ghaboliash dar takmil zarfiat bishtar ast ya pardis khodgardan dar hoghogh dar hoghogh beynolmelal?

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

  با سلام
  بعید است.

 • حسین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

  سلام.می شه بفرماییداگردررشته حقوق بشردروس ب.ع،اساسی وسازمان.هارو۸۰ درصدبزنم وزبان ودودرس دیگه روسفیدبذارم،روزانه قبول می شم؟ممنون می شم اگرجوابم رومی دونیدلطف کنید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

  با سلام
  تمایل به تحصیل و پیشرفت در کار امری شخصی است و کسی نمی تواند جای شما تصمیم بگیرد.

 • مصطفی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

  با سلام
  ببخشید دوباره سوال میکنم
  با فرض وجود علاقه به هر دو گرایش.برای تدریس کدام را پیشنهاد میدهید.اگر گرایش دیگری هم هست بفرمایید
  با تشکر فراوان

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

  با سلام
  بستگی به علاقه خودتان دارد.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

  با سلام
  بستگی به علاقه خودتان دارد.

 • مصطفی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

  با سلام و آرزوی موفقیت
  سوالی که داشتم این است که از بین گرایش های حقوق بین الملل و حقوق عمومی کدام را انتخاب نمایم
  البته هدفم تدریس و استاد دانشگاهیست
  اگر گرایش دیگری مد نظرتان است بفرمایید
  با تشکر فراوان

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

  با سلام
  بستگی به انتخاب رشته رقبایتان دارد.

 • صبا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

  با سلام
  با رتبه ۳۵۰ درحقوق عمومی احتمال قبول وجود دارد؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

  با سلام
  بستگی به انتخاب رتبه های قبل از شما دارد.

 • زهرا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳

  با سلام.استاد فرجی با عرض پوزش من در گرایش حقوق عمومی رتبه ۱۷۱ رو کسب کردم.واسه دوره ی روزانه امکان قبولی در کدوم دانشگاه ها رو دارم؟ممنون میشم اگه جواب بدین.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

  با سلام
  لطفا به ارشیو یادداشتها مراجعه فرمایید.

 • رویا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

  سلام لطفاگرایش حقوق تجارت بین الملل ،حقوق تجاری اقتصادی بین الملل،حقوق اقتصادی رو کمی بیشتر تعریف کنید.معرفی سرفصل های درسی این گرایش ها در مقطع ارشد خیلی کمک میکنه برای شناختشون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

  با سلام
  ۱-با توجه به رتبه های شما شانس قبولی درگرایش های بین الملل و عمومی ررا دارید و در سایر گرایشها نیز بستگی به عملکرد رقبا دارد. نفت و گاز هم انتخاب خوبی است. در مورد سهمیه هم اولویت با عمومی است.

 • امیر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

  با سلام
  گرایش حقوق بین الملل (کد ضریب۲) رتبه ۲۰۱
  گرایش حقوق عمومی(کد ضریب۴) رتبه ۱۰۷
  گرایش حقوق بشر(کد ضریب۵) رتبه ۱۳۲
  حقوق محیط زیست رتبه ۳۰
  حقوق ارتباطات رتبه ۱۳۹
  من سهمیه قوه هم دارم ، کارشناسی نرم افزار ، توی رشته شناور هم تو فناوری اطلاعات توی غیر روزانه مجاز شدم ، لطفا راهنمایی کنید چه انتخابی داشته باشم فرصت خیلی کمه
  سوال دیگه اینکه با توجه به سهمیه دادگستری از بین گرایشات حقوق عمومی وکدوم برام بهتر
  مدیریت دادگستری ، حقوق عمومی ، حقوق دادرسی اداری ؟؟؟ با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

  با سلام
  بله اگر بر مبنای علاقه و سلیقه خود عمل کرده اید خوب است.نگران نباشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

  با سلام
  لطفا رتبه خود را بفرمایید.

 • امیر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

  با سلام و تشکر
  من کد ۲ ۲۰۱
  کد ۴ ۱۰۷
  کد ۵ ۱۳۲
  کد ۷ ۳۰
  کد ۱۰ ۱۳۹ سهمیه قوه هم دارم کارشناسی نرم افزار هست رشته شناور هم مجازی مجاز شدم چزوری انتخاب کنم از کتکور سخت تر شده !!

 • الناز درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

  باسلام استادفرجی پوزش میخوام بابت مزاحمت های گاه وبیگاهم درخصوص انتخاب رشته ای که انجام دادم دلهره دارم حس میکنم صحیح انجام ندادم لطف میکنیدراهنماییم کنیداول روزانه های خصوصی تهران بعدشهرستان به ترتیب اولویت زدم بعدشبانه های خصوصی به همین ترتیب بعدروزانه های اقتصادی ومالکیت بعدشبانه انها..آیادرست است؟بسیارممنونم

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

  با سلام
  حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی نسبت به تجارت بین الملل خاص تر است. قبولی شما بستگی به انتخاب رشته دیگران دارد.

 • امیر علی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  با سلام خدمت استاد ارجمند
  بنده علاقمند به ادامه تحصیل در یکی از دو رشته ی حقوق تجارت بین الملل و یا حقوق تجاری اقتصادی و بین المللی هستم. در حقوق تجارت بین الملل رتبه ۳۵۰ و در حقوق تجاری اقتصادی رتبه ۱۳۰ رو کسب کردم.لطفا راهنمایی بفرمائید آیا تفاوتی فراوانی میان این دو رشته وجود دارد؟؟ و در ثانی آیا شانسی برای بنده در قبولی هرکدام از این دو گرایش (حتی در پردیس های خودگردان)وجود دارد؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  با سلام
  با توجه به رتبه خوبی که دارید شانس قبولی درحقوق عمومی و نفت و گاز را دارید.هردو گرایش هم خوب هستند لیکن مهم علاقه و شرایط و سلیقه شما مهم است.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  با سلام
  ۱-شانس قبولی در برخی شبانه های تهران و روزانه شهرستان ها را دارید.
  ۲-حقوق اقتصادی و مالکیت هم میتوانید.
  ۳-در صورت قبولی شانس انتقالی به شهر محل دانشگاه خود را خواهید داشت.
  ۴- موفق باشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  با سلام
  متاسفانه به علت ضیق وقت امکانش نیست.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  با سلام
  برخی دانشگاههای شبانه تهران و روزانه شهرستانها.

 • هاشمی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  سلام میشه راهنماییم کنید که با رتبه ۳۱۱ حقوق خصوصی در دوره روزانه چه دانشگاههایی پذیرفته میشم ؟آیا دانشگاه سمنان میشه ؟ ممنونم

 • ثمين چراغي درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  سلام آقای فرجیمن ثمین چراغی رتبه ۴۶حقوقعمومی امسال هستم. میخواستم ازتون مشاوره بگیرم برای اولویت انتخاب دانشگاه و غیره.چگونه مشاوره می دهید؟

 • احمدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  سال گذشته شما یک فایل صوتی فوق العاده در رابطه با انتخاب رشته فراهم کرده بوذید.امکانش هست که امسال هم این کار رو انجام بدید؟من بی نهایت ممنونتون میشم اگه این لطف رو تکرار کنید

 • الناز درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  سلام استادفرجی عذرمیخوام که دوباره مزاحم میشم بارتبه ۳۱۶روزانه وشبانه خصوصی کجاهاشانس قبولی دارم مثلاگیلان یامازندران امکانش هست ؟حقوق اقتصادی چطوریاحقوق مالکیت؟وباتوجه به اینکه من کاراموزوکالت هستم امکان موافقت باانتقالیم درصورت قبولی چقدره؟واقعاممنونم که صادقانه ودلسوزانه برای من وامثال من زحمت میکشید.