تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۵
۹۴ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت

به نام خدا

 

 pdf

موسسه طرح نوین اندیشه، در مسیر موفقیت داوطلبان آزمون های وکالت و سردفتری ۹۴، منابع و جزوات متنوعی را تدارک دیده است. جهت سهولت در یادگیری و افزایش توان علمی داوطلبان، به تفکیک منابع ذیل برای مطالعه تقدیم می گردد:

اول) منابع ویژه آزمون وکالت ۹۴

۱- حقوق مدنی

یک. جزوه ی حقوق مدنی دکتر یوسف پاشایی (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی خودآموز حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی یا جزوه ی نکات طلایی پیمان عبدغیور (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب همراه حقوق مدنی الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

چهار. کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان ( برای عموم داوطلبان)

پنج. کتاب بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی ( برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی در نیمه دوم تیرماه آماده خواهد شد.

شش. کتاب تست طلایی حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی(چاپ ۱۳۹۴) (برای عموم داوطلبان)

 

۲- آیین دادرسی مدنی

یک. جزوه ی خود آموز آیین دادرسی مدنی مهرداد افضلی (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی پیمان عبدغیور (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتاب همراه آیین دادرسی مدنی الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتاب تست طلایی آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب تست طلایی دکتر محمد مهدی توکلی در اواخر تیرماه ۹۴ منتشر خواهد شد.

 

۳- حقوق تجارت

یک. جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت پیمان عبدغیور (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی خود آموز حقوق تجارت دکتر یوسف پاشایی (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب مختصر حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتاب همراه حقوق تجارت الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتاب تست طلایی حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب تست طلایی حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی در اواخر خرداد منتشر خواهد شد.

 

۴- حقوق جزای عمومی و اختصاصی

یک. جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی عباس کریم نژاد (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی بابک فرهی (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتب همراه حقوق جزای عمومی و اختصاصی الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتب تست طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی بابک فرهی (برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب مختصر حقوق جزای عمومی بابک فرهی تا نیمه اول مرداد و کتاب مختصر حقوق جزای اختصاصی بابک فرهی تا نیمه اول مهر منتشر خواهد شد و برای عموم داوطلبان مفید خواهد بود.

 

 

۵- آیین دادرسی کیفری

یک. کتاب بررسی تحولات و نوآوری های جدید قانون آیین دادرسی کیفری علیرضا نوبهاری طهرانی (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. کتاب بایسته های آیین دادرسی کیفری ۱و۲ بابک فرهی (برای عموم داوطلبان)

سه. کتاب همراه آیین دادرسی کیفری (برای نکته خوانی)

چهار. کتاب تست طلایی آیین دادرسی کیفری بابک فرهی (برای عموم داوطلبان)

 

۶- اصول فقه

یک. جزوه ی خود آموز و راهنمای اصول فقه عیسی دانشور (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی نکات طلایی اصول فقه الهه شریف همدانی (برای داوطلبان متوسط)

سه. مبانی استنباط احکام اسلامی(اصول فقه) دکتر ابوالحسن محمدی (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتاب همراه اصول فقه الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتاب اصول فقه در بوته ی آزمون محمد بخشی یا کتاب تست طلایی اصول فقه محمد بخشی (برای عموم داوطلبان)

 

توجه ۱: برای جمع بندی و مطالعه نکات مهم کلیدی ویژه ی آزمون وکالت (۲ماه آخر) مطالعه «بسته جمع بندی وکالت» یا «بسته جامع وکالت» پیشنهاد می گردد.

توجه ۲: بدیهی است مطالعه قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه ی مربوطه طبق سرفصل آزمون های آزمایشی برای عموم داوطلبان الزامی است.

 

 

 

دوم) منابع ویژه آزمون سردفتری ۹۴

۱- حقوق ثبت املاک

یک. کتاب جامع حقوق ثبت معصومه ابراهیمی رهنما(بخش املاک و اجرای اسناد رسمی۸۷) (برای عموم داوطلبان)

دو. کتاب حقوق ثبت آقای غلامرضا شهری

سه. کتاب حقوق ثبت آقای محمود تفکریان

توجه: انتخاب و مطالعه ی یکی از موارد (دو یا سه) کافیست.

 

۲- حقوق ثبت اسناد

یک. کتاب جامع حقوق ثبت معصومه ابراهیمی رهنما(بخش اسناد) (برای عموم داوطلبان)

دو. کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی سید جلیل و سید فرید الدین محمدی (برای عموم داوطلبان)

توجه: با مطالعه ی این کتاب نیازی به مطالعه ی مجموعه بخشنامه های ثبتی نیست.

 

۳- حقوق مدنی

یک. جزوه ی حقوق مدنی دکتر یوسف پاشایی (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی خودآموز حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی یا جزوه ی نکات طلایی پیمان عبدغیور (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب همراه حقوق مدنی الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

چهار. کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان ( برای عموم داوطلبان)

پنج. کتاب بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی ( برای عموم داوطلبان)

شش. کتاب تست طلایی حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی(چاپ ۱۳۹۴) (برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی در نیمه دوم تیرماه آماده خواهد شد.

 

۴- حقوق تجارت

یک. جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت پیمان عبدغیور (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوه ی خود آموز حقوق تجارت دکتر یوسف پاشایی (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب مختصر حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتاب همراه حقوق تجارت الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتاب تست طلایی حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی (برای عموم داوطلبان)

توجه: کتاب تست طلایی حقوق تجارت دکتر محمد مهدی توکلی در اواخر خرداد منتشر خواهد شد.

 

۵- حقوق جزای عمومی و اختصاصی

یک. جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی عباس کریم نژاد (برای داوطلبان ضعیف تا متوسط)

دو. جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی بابک فرهی (برای داوطلبان متوسط)

سه. کتاب محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان (برای عموم داوطلبان)

چهار. کتب همراه حقوق جزای عمومی و اختصاصی الهه شریف همدانی (برای نکته خوانی)

پنج. کتب تست طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی بابک فرهی (برای عموم داوطلبان)

توجه۱: کتاب مختصر حقوق جزای عمومی بابک فرهی تا نیمه اول مرداد و کتاب مختصر حقوق جزای اختصاصی بابک فرهی تا نیمه اول مهر منتشر خواهد شد و برای عموم داوطلبان مفید خواهد بود.

توجه ۲: : بدیهی است مطالعه قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه ی مربوطه طبق سرفصل آزمون های آزمایشی برای عموم داوطلبان الزامی است.

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۲۳/ ۲/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  با سلام
  ۱-بخشنامه ها تا پایان سال ۹۱ گرداوری شده است.
  ۲-برای موارد جدید به وقتش در سایت قرار خواهد گرفت.نگران نباشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

  با سلام
  خیلی به شنیده ها توجه نکنید.

 • احسان درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵

  سلام….من شنیدم مثلا برای یک استان حداکثر ۲الی ۳ نفر میخواهند اگر این طور باشد چه فایده ایی دارد ؟؟؟؟؟

 • ALI درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

  با سلام و عرض ادب
  در مورد بخشنامه های ثبتی با توجه به اینکه تعدادی از انها در کتاب اقای محمدی وجود دارد ایا خواندن این تعداد از بخشنامه ها کفایت می کند یا باید کتاب بخشنامه های ثبتی که بسیار هم حجیم است به طور کامل خوانده شود؟ و اگر کتاب اقای محمدی کفایت می کند با توجه به اینکه این کتاب بخشنامه های ثبتی تا سال ۸۷ را ذکر کرده و از سال ۸۷ تا کنون بخشنامه های زیادی ابلاغ شده ایا امکان طرح سوال از انها وجود ندارد؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

  با سلام
  فعلا دروس تخصصی را بخوانید تا بعد. همراه ما باشید.

 • احسان درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

  سلام در مورد ادبیات و معارف اسلامی و عربی هم صحبتی بفرمایید اگر ممکنه!