تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۲
۹۴ شنبه ۱۹ اردیبهشت

به نام خدا

 

PDF

آزمون های وکالت و سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. مطمئنا مطالب ذیل برای داوطلبان محترم مفید و قابل استفاده خواهد بود.

 

اول)آنچه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴ باید بدانند.

به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶، آزمون وکالت هر سال برگزار می گردد. موارد مورد نیاز داوطلبان عبارت است از:

۱- شرایط داوطلبان

در ماده ۲ قانون مذکور، شرایط و صفات داوطلبان احصاء شده است. داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، نداشتن سوء پیشینه کیفری، اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و … از مهمترین شرایط و صفات لازم است.

۲- زمان انتشار آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون

معمولا شهریور هر سال آگهی ثبت نام در سایت اتحادیه سراسر کانون های وکلا دادگستری ایران(اسکودا) منتشر می شود و ثبت نام داوطلبان در دهه ی اول مهرماه به عمل می آید. زمان برگزاری آزمون نیز آبان یا آذر ماه خواهد بود.

۳- ظرفیت پذیرش

تعیین ظرفیت پذیرش هرکانون به عهده ی کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد که معمولاً تا مرداد هر سال، تصمیم گیری و اعلام می گردد.

توجه: هر داوطلب فقط حق ثبت نام در یک کانون را دارد و پس از قبولی، کلیه روابط اداری و شغلی او تابع مقررات و نظامات کانون مربوطه خواهد بود.

۴- مفاد و ضرایب آزمون

عبارتست از: حقوق مدنی(۳)، آیین دادرسی مدنی(۳)، حقوق تجارت(۲)، حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۲)، آیین دادرسی کیفری(۲) و اصول فقه(۱).

۵- کیفیت طرح سوالات آزمون

منبع طرح سوالات معمولاً از متن قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات معتبر حقوقی می باشد.

 

۶- منابع مطالعاتی آزمون

بر اساس توانایی و کیفیت علمی و شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی هر داوطلب می تواند از منابع ذیل به تشخیص خود استفاده نماید:

یک. کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون وکالت ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۵باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۵درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (دکترسید حسین صفایی)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

آیین دادرسی مدنی: دوره ی سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی( دکترعبداله شمس) + نگاهی به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی) + مختصر حقوق تجارت ( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) + دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی آیین دادرسی کیفری (دکترمحمدآشوری) + آیین دادرسی کیفری( دکترعلی خالقی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکتر ابوالحسن محمدی)

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظور داوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان) + بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی، تیر۹۴ منتشر خواهد شد.

 

آیین دادرسی مدنی: نگاهی نو به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت: مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان) + جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی دوجلدی بایسته های آیین دادرسی کیفری(با بک فرهی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکترابوالحسن محمدی) + درس هایی از اصول فقه (دکتر محمد حسین شهبازی)

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون وکالت ۹۴ حداقل باید حداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه حقوق مدنی (دکتر یوسف پاشایی)

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی) + جزوه ی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی(پیمان عبدغیور)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نزاد)

آیین دادرسی کیفری: بررسی تحولات و نوآوری های جدید آیین دادرسی کیفری (علیرضا نوبهاری طهرانی)

اصول فقه: جزوه ی خودآموز و راهنمای اصول فقه (عیسی دانشور) + جزوه ی نکات طلایی اصول فقه ( الهه شریف همدانی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی + قانون مسوولیت مدنی + قانون روابط موجرو مستاجر + قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری + قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مربوطه +  قانون شوراهای حل اختلاف + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت: قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی + قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قانون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس؛ ارتشاء وکلاهبرداری + قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی جرایم نیروهای مسلح + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

۷- اعلام نتایج

معمولاً ۴۵ روز زمان برای تصحیح و اعلام نتایج اولیه لازم است. کارنامه ی پذیرفته شدگان در سایت سازمان سنجش منتشر می گردد لیکن نتایج قطعی و نهایی پس از چند روز در سایت کانون مربوطه قرار خواهد گرفت.

۸- مراحل بعدی تا صدور پروانه ی وکالت پایه یک دادگستری

پس از اعلام نتایج، به ترتیب زمانی ذیل، تشریفات مربوطه به انجام خواهد رسید:

اول) از پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل مدارک دعوت می شود.

دوم) استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح توسط کانون وکلا صورت می گیرد.

سوم) پس از تکمیل مدارک، پروانه ی کارآموزی صادر می گردد که حدود ۱۸ ماه طول خواهد کشید.

چهارم) پس از پایان دوره ی کارآموز، اختبار (آزمون کتبی و شفاهی) به عمل خواهد آمد.

پنجم) در صورت موفقیت در اختبار و تکمیل مدارک، مراسم تحلیف انجام خواهد شد.

ششم) پس از ادای سوگند، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری می توان در کلیه محاکم و مراجع قضایی فعالیت نمود.

۹- سایر موارد مهم:

۱- حداکثر سن متقاضیان در هنگام ثبت نام برای استان تهران(۴۰ سال) و سایر کانون ها ۵۰ سال می باشد.

۲- وکیل پایه یک دادگستری، مشمول قاعده ی منع جمع مشاغل دولتی، قضاوت، سردفتری و … است.

۳- پروانه ی وکالت برای شهر خاص صادر می گردد و هرگونه نقل و انتقال تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

۴- وکلا در انجام وظایف و اختیارات خود، مسوولیت حقوقی، کیفری و انتظامی دارند.

۵- پروانه ی وکالت قائم مقام به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست.

۶- تاسیس دفتر و نصب تابلو برای شهر محل صدور پروانه است لیکن امکان فعالیت در سایر نقاط کشور بدون تاسیس دفتر یا مشارکت با وکلای دیگر وجود دارد.

توجه: اگر سوال یا دیدگاه خاصی دارید، در ذیل همین یادداشت طرح فرمایید. در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.

 

دوم)آنچه داوطلبان آزمون سردفتری اسناد رسمی ۹۴ باید بدانند.

پیرو اعلام رسمی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۹۴ برگزار خواهد شد. آنچه که داوطلبان آزمون باید بدانند عبارت است از:

۱- شرایط داوطلبان

مواد ۶ و ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، شرایط و صفات متقاضیان ورود به حرفه ی سردفتری اسناد رسمی را احصاء نموده است. داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، داشتن حداقل ۲۴ و حداکثر۵۰ سال سن در زمان اشتغال، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان، دارا بودن تابعیت ایران، داشتن صلاحیت اخلاقی و … از مهمترین این شرایط و صفات می باشد.

۲- زمان انتشار آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون

به موجب آیین نامه، شهریور زمان انتشار آگهی ثبت نام و آخر آذر ماه، تاریخ برگزاری آزمون است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی برگزاری آزمون می باشد.

توجه: البته سازمان ثبت می تواند زمان های دیگری را برای انتشار آگهی یا برگزاری آزمون انتخاب و اعلام نماید.

۳- ظرفیت پذیرش

معمولا بر اساس شرایط محلی، تعداد جمعیت، حجم معاملات و … ظرفیت پذیرش در هر شهر تعیین و در آگهی ثبت نام اعلام خواهد شد.

توجه: هر داوطلب باید در هنگام ثبت نام، شهر مورد نظر خود را انتخاب نماید و پس از قبولی، دفترخانه در همان شهر تاسیس خواهد شد و حداقل تا ۵ سال قابل نقل و انتقال نخواهد بود.

۴- مفاد آزمون

عبارتست از: حقوق ثبت، دفاتر اسناد رسمی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، فارسی و عربی.

توجه: ضرایب آزمون معمولاً اعلام نمی شود لیکن دروس حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این آزمون بالاترین اهمیت را داراست.

۵- کیفیت طرح سوالات آزمون

منبع طرح سوالات اصولاً از متن قوانین، مقررات، بخشنامه های ثبتی، آراء وحدت رویه و … می باشد.

۶- منابع مطالعاتی آزمون

بر اساس توانایی و کیفیت علمی و شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی هر داوطلب می تواند از منابع ذیل به تشخیص خود استفاده نماید:

یک. کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون سردفتری ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۴باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۰درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) + حقوق ثبت(دکتر محمود تفکریان) + دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

حقوق ثبت ودفاتراسنادرسمی:حقوق ثبت (غلامرضا شهری) + آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و فرید الدین محمدی)

ادبیات فارسی و عربی: درحد کنکور کارشناسی علوم انسانی

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی، تیر ۹۴منتشر خواهد شد.

حقوق تجارت: مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان)+ جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی: آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و سید فرید الدین محمدی) + کتاب جامع حقوق ثبت (معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکورکارشناسی علوم انسانی

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون سردفتری۹۴ بایدحداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه ی حقوق مدنی(دکتر یوسف پاشایی)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نژاد)

حقوق ثبت و دفاتراسنادرسمی: کتاب جامع حقوق ثبت(معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکور لیسانس علوم انسانی

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

حقوق ثبت: قانون ثبت اسنادواملاک وآیین نامه مربوطه + آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۸۷ + قانون اصلاح مواد۲،۱و ۳قانون اصلاح موادی از قانون ثبت + لایحه ی قانون راجع به اشتباهات ثبتی + قانون افراز وفروش املاک مشاع

دفاتراسنادرسمی: قانون دفاتراسنادرسمی و آیین نامه(نظامنامه) مربوطه + آیین نامه های بند۴ماده۶ومواد و تبصره ۲ماده۶ ومواد۱۴،۳۷،۲۸،۲۴،۲۰،۱۹،۱۷ و ۵۳دفاتراسنادرسمی+ قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی ومجموعه آزمون های حقوق ثبت موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

۷- اعلام نتایج

معمولاً ۴۵ روز زمان برای تصحیح و اعلام نتایج لازم است. اسامی پذیرفته شدگان اولیه در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

۸- مراحل بعدی تا صدور ابلاغ سردفتری

پس از اعلام نتایج، به ترتیب زمانی ذیل، تشریفات مربوطه به انجام خواهد رسید:

اول) از پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل مدارک دعوت می شود.

دوم) استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.

سوم) مصاحبه ی شفاهی و گزینش انجام می شود.

چهارم) پس از تکمیل مدارک، فرد پذیرفته شده برای دوره ی کارآموزی (۶ ماه) به کانون سردفتران و دفتریاران معرفی خواهد شد.

چهارم) پس از پایان دوره ی کارآموزی، از متقاضی امتحان کتبی (اختبار) به عمل خواهد آمد.

ششم) در صورت موفقیت متقاضی، وی به سازمان ثبت معرفی خواهد شد.

هفتم) پس از تکمیل مدارک، مراسم تحلیف(سوگند) برگزار خواهد شد.

هشتم) پس از ادای سوگند، سردفتر مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، دفترخانه ی خود را تاسیس نماید در غیر اینصورت ابلاغ او ملغی خواهد شد.

۹- شروع فعالیت

سردفتر پس از تاسیس و راه اندازی دفترخانه باید شروع به کار خود را به ثبت محل اعلام نماید. در این زمان سردفتر نباید در مشاغل دیگری چون وکالت، قضاوت، سردفتری ازدواج و طلاق، استخدام دولتی و … فعالیت داشته باشد.

۱۰- سایر موارد مهم:

۱- متقاضیان در زمان ثبت نام باید حداقل ۲۳ و حداکثر ۴۸ سال سن داشته باشند لیکن داوطلبان با سن حداقل ۲۲ سال یا حداکثر ۴۹ سال در زمان ثبت نام، احتمالا در زمان اشتغال با مشکل یا محدودیت سنی روبرو خواهند بود.

۲- وکلای پایه یک دادگستری قبل از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی باید پروانه ی خود را به کانون خود تودیع نمایند و سردفتران ازدواج و طلاق، کارمندان دولت و … باید از شغل خود استعفا دهند.

۳- داشتن مدرک لیسانس یا گواهی فارغ التحصیلی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی در هنگام ثبت نام الزامیست.

۴- سردفتر اسناد رسمی جهت انتقال به شهر دیگر تابع دستورالعمل نقل و انتقالات است.

۵- امتیاز دفترخانه پس از بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت توسط سردفتر یا ورثه ی او قابل انتقال به غیر است.

۶- سردفتران در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود، مسوولیت حقوقی، کیفری و انتظامی دارند.

توجه: اگر سوال یا دیدگاه خاصی دارید، در ذیل همین یادداشت طرح بفرمایید. در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.

 

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۱۹/ ۲/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

  سلام
  معدل شرط نیست.

 • زهرا درتاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

  سلام وقت بخیر.حدنصاب معدل کارشناسی حقوق،برای سردفتری باید چند باشه؟

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

  با سلام
  بحث حداقل سن وجود ندارد.

 • اسی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

  سلام برای ثبت نام آزمون وکالت ۲۲ سال تمام می خواد ؟

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

  باسلام
  خیر .

 • آرش درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

  با سلام اگر در زمان ثبت نام ازمون وکالت و نیز زمان برگزاری آزمون کسی شاغل باشد وبعد از قبولی مبادرت به استعفا نماید از شرایط تخطیی نمی شود؟
  باتشکر

 • admin درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

  باسلام
  باید در زمان ثبت نام گواهی فارغ التحصیلی داشته باشید .

 • مهاجری درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

  سلام
  من زمان ثبت نام آزمون وکالت ترم آخر هستم میخواستم بدونم میتونم در آزمون شرکت کنم؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

  با سلام
  ۱-به محض صدور ابلاغ باید شروع به کار نمایید. بنابراین فرض شما امکانپذیر نیست.
  ۲-بستگی به نیاز شهرها دارد.

 • مجید درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

  سلام
  من مشاور حقوقی اداره ای هستم .میخواستم بدونم آیا میتونم در آزمون شرکت کنم و همه مراحل رو طی کن و پروانه رو بگیرم ولی بعد از این که بازنشسته شدم دفتر ازدواج بزنم . با توجه به این ۴ سال دیگه من بازنشسته میشم
  ۲- آزمون سردفتری هر چند سال برگزار میشود ؟؟
  ممنون از پاسخگویی شما !

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

  با سلام
  لطفا از کانون بپرسید.

 • محمد کریمی نژاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

  ممنون بابت پاسخگوییتون
  دقیق متوجه پاسختون دد مورد سوال اول نشدم،اگه امکان داره یکم واضح تر پاسخ بدید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

  با سلام
  ۱-نباید رابطه استخدامی موجود باشد.
  ۲-طبا بت منعی ندارد.
  ۳-فرقی نمی کند.

 • محمد کریمی نژاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

  سلام-ممنون بخاطر ازاطلاعات مفیدتون
  چند تا سوال داشتم که ممنون میشم اگه پاسخ بدید:
  ۱-اگه یه نفر مشاور حقوقی یک اداره باشه می تونه همزمان دفتر وکالتشو رو داشته باشه؟
  ۲-یک پزشک متخصص می تونه هم مطب داشته باشه و همزمان دفتر وکالت؟
  ۳-برای آزمون های استخدامی ادارات وبانک ها و آزمون هایی مثل وکالت
  رشته حقوق خوبه یا علوم قضایی؟یا هیچ فرقی نمی کنند؟
  از این که وقتتون رو در اختیارمون میزارید بسیار ممنونیم

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

  با سلام
  نظر کانون مهم است.

 • سعید درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

  سلام
  می خواستم بدونم باید در زمان ثبت نام آزمون وکالت پایان خدمت را داشته باشیم یا امکانش هست در صورت قبولی در زمان ارائه مدارک آن را ارائه کنیم. من اول آذر ۱۳۹۵ خدمتم تموم میشه خواستم بدونم چجوریه.
  ممنون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

  با سلام
  این موارد جنبه مجرمانه ندارد. نگران نباشید.

 • امیدسعیدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

  سلام.خسته نباشید ممنونم ازسایت خوبتون.میخواستم بدونم اگه روی بدن دوتا خالکوبی باشه گیر میدن؟یا اگه گیربدن بعدش خالکوبی رو بالیزر بسوزونیم اما اثری ازش باشه چی؟خیلی جوابش واسم مهمه لطفا ج بدید.متشکر.خدانگهدار

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

  با سلام
  خیر.

 • اکرم درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

  سلام من ۵۴ سالمه چند سال انتظار کشیدم ایا. راهی برای من هست واسه سردفتری یاخیر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

  با سلام
  منتظر آگهی ثبت نام باشید.

 • اسماعیل درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

  با سلام
  ببخشید ی سوال داشتم اونم اینکه آیا من ک در حال حاضر بیست و دو سالمه میتونم آزمون سردفتری امسال رو ثبت نام کنم؟ و اینکه بفرمایید شروع ب اشتغال ک منوط ب حداقل بیست و چهار سال سنه دقیقا کی هستش؟؟ ب محض اینکه کارآموزی شروع بشه یا ب محض اینکه اشتغال فرد ب عنوان سردفتر شروع بشه؟؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

  با سلام
  خیر مگر اینکه قانون جدید بیاید که بسیار بعید است.

 • سارا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

  سلام
  ایا امکانش هست ک تا ۴ ۵سال دیگه از طریق فقه و مبانی حقوق دیگ نتونن ازمون وکالت بدن?یعنی این رشته رو حذف کنن از شرایط شرکت در ازمون?

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

  با سلام
  بستگی به سطح علمی شما دارد.

 • لیلا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

  باسلام
  شرکت در ازمون وکالت اگ با لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی باشه مشکل تره؟
  باید کتابی رو اضافه تر مطالعه کنیم؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

  با سلام
  سردفتری بلی لیکن ارشد خیر.

 • سیاحی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

  سلام
  میشه به سوالم جواب بدید
  موقع لحظه
  ثبت نام ارشدآزمون سردفتری
  حتما باید گواهی موقت داشته باشم

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

  با سلام
  دوره ی کارآموزی شما تمدید خواهد شد.

 • کوثر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

  با سلام
  میخواستم بدونم اگه در آزمون اختبار قبول نشیم باید ازدوباره آزمون وکالت بدیم یا بهمون فرصت دوباره میدن؟؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

  با سلام
  احتمال زیاد نمیتوانید.

 • اعظم درتاریخ 14/5/94در ساعت 12:54 درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

  باسلام میخواستم ببینم من گرایش ارشدم الهیات-فقه ومبانی حقوق میباشد اما گرایش کارشناسی الهیات -ادیان وعرفان هست ایا میتونم در ازمون سر دفتری شرکت کنم ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

  با سلام
  بلی

 • زهره درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲

  سلام من متولده بهمن ۷۰ هستم ایا شرایط شرکت در ازمون سردفتری که داشتن حداقل ۲۴سال است را دارم یا خیر؟ ممنون بابت وقت گذاشتنتون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

  با سلام
  مدرک معادل کافیست.

 • نگار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

  باسلام.میخاستم بدونم برای حوزویان مدرک معادل کارشناسی برای سردفتری پذیرفته میشه.یاهمون اجتهاد شرطه!؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

  با سلام
  در هنگام ثبت نام باید فارغ التحصیل شده باشید.

 • نگار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

  سوالی که دارم این هست که من تمام دروس کارشناسی حقوق رو پشت سر گذاشتم به غیر از یه درس دوواحدی که می خوام معرفی به استاد بگیرم باتجه به این مورد می تونم تو آزمون ثبت نام کنم؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

  با سلام
  لطف از ۱۱۸ بگیرید.

 • فاطمه درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

  سلام.امکانش هست یه شماره بهم بدین که بتونم از سازمان ثبت برای مرتبط بودن مدرک کاردانی و کارشناسی سوال کنم.ممنون از لطفتون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام
  نظر سازمان ثبت مهم است.

 • فاطمه درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  سلام خسته نباشین.من مدرک کاردانی امور اداری و مدرک کارشناسی حقوق ثبتی دارم میتونم در ازمون سر دفتری شرکت کنم

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

  باسلام
  محل دفترخانه می تواند استیجاری باشد.

 • صادقی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

  خسته نباشید،درود بر همتتان.
  شنیدم بعد از قبولی در سردفتری یا قبلش(دقیق خاطرم نیست) باید سند دفترخونه به نام خودت باشه!
  یعنی مکانش نمیتونه اجاره ای باشه این درسته؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

  باسلام
  بله.

 • محیا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

  آیا امکان داره در آزمون اختبار بذیرفته نشیم؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

  با سلام
  انتقال امتیاز در نتیجه از کارافتادگی یا بازنشستگی یا فوت است. هر سه مورد هم دلالت بر عدم امکان باز گشت دارد.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

  با سلام
  شما امسال امکان شرکت در ازمونها را ندارید.برای سال بعد خود را اماده فرمایید.

 • فرزاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

  با سلام و درود.قبل از مطرح کردن سوالم تشکر میکنم از سایت پربار و مفیدتان.
  سوالم این هست که من بعد از اتمام ترم پاییز تازه فارغ التحصیل میشم.آیا بااین اوضاع میتونم ثبت نام کنم و اگر قبول بشم میتونم وارد مراحل وکالت یا سردفتری بشم یا خیر؟سوال دیگه بنده این هست که من تازه شروع کردم به برنامه ریزی آیا امیدی به قبولی میشه داشت با روزی ۹ ساعت درس خوندن یا دیگه نخونم بزارم از سال دیگه شروع کنم؟ببخشید سوالم طولانی شد.شرمنده.تشکر

 • سارا افشار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

  با سلام
  اگر شخصی یک بار صاحب امتیاز سر دفنری بوده واین امتیاز
  رو به شخص دیگری واگذار کرده باشد
  ایا میتواند ازمون سردفتری داده ومجددا سردفتر شود؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

  با سلام
  در خصوص سهمیه های خاص باید منتظر انتشار اگهی باشید.

 • انوشیروان یکتا ی ارباستانی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

  بنده تحت پوشش بهزیستی هستم آیا می توانم از سهمی خودم که ۵درصد هست میتونم استفاده کنم ممنون