کارگاه
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۲
۹۴ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت

به نام خدا

 

 pdf

پیرو اعلام رسمی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۹۴ برگزار خواهد شد. جهت اطلاع و آگاهی بیشتر داوطلبان موارد ذیل تقدیم می گردد:

۱- شرایط داوطلبان

مواد ۶ و ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، شرایط و صفات متقاضیان ورود به حرفه ی سردفتری اسناد رسمی را احصاء نموده است. داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، داشتن حداقل ۲۴ و حداکثر۵۰ سال سن در زمان اشتغال، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان، دارا بودن تابعیت ایران، داشتن صلاحیت اخلاقی و … از مهمترین این شرایط و صفات می باشد.

۲- زمان انتشار آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون

به موجب آیین نامه، شهریور زمان انتشار آگهی ثبت نام و آخر آذر ماه، تاریخ برگزاری آزمون است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی برگزاری آزمون می باشد.

توجه: البته سازمان ثبت می تواند زمان های دیگری را برای انتشار آگهی یا برگزاری آزمون انتخاب و اعلام نماید.

۳- ظرفیت پذیرش

معمولا بر اساس شرایط محلی، تعداد جمعیت، حجم معاملات و … ظرفیت پذیرش در هر شهر تعیین و در آگهی ثبت نام اعلام خواهد شد.

توجه: هر داوطلب باید در هنگام ثبت نام، شهر مورد نظر خود را انتخاب نماید و پس از قبولی، دفترخانه در همان شهر تاسیس خواهد شد و حداقل تا ۵ سال قابل نقل و انتقال نخواهد بود.

۴- مفاد آزمون

عبارتست از: حقوق ثبت، دفاتر اسناد رسمی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، فارسی و عربی.

توجه: ضرایب آزمون معمولاً اعلام نمی شود لیکن دروس حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این آزمون بالاترین اهمیت را داراست.

۵- کیفیت طرح سوالات آزمون

منبع طرح سوالات اصولاً از متن قوانین، مقررات، بخشنامه های ثبتی، آراء وحدت رویه و … می باشد.

۶- منابع مطالعاتی آزمون

بر اساس توانایی و کیفیت علمی و شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی هر داوطلب می تواند از منابع ذیل به تشخیص خود استفاده نماید:

یک. کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون سردفتری ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۴باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۰درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) + حقوق ثبت(دکتر محمود تفکریان) + دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

حقوق ثبت ودفاتراسنادرسمی:حقوق ثبت (غلامرضا شهری) + آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و فرید الدین محمدی)

ادبیات فارسی و عربی: درحد کنکور کارشناسی علوم انسانی

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی، تیر ۹۴منتشر خواهد شد.

حقوق تجارت: مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان)+ جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی: آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی(سید جلیل و سید فرید الدین محمدی) + کتاب جامع حقوق ثبت (معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکورکارشناسی علوم انسانی

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون سردفتری۹۴ بایدحداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه ی حقوق مدنی(دکتر یوسف پاشایی)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نژاد)

حقوق ثبت و دفاتراسنادرسمی: کتاب جامع حقوق ثبت(معصومه ابراهیمی رهنما)

ادبیات فارسی وعربی:درحدکنکور لیسانس علوم انسانی

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

حقوق ثبت: قانون ثبت اسنادواملاک وآیین نامه مربوطه + آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۸۷ + قانون اصلاح مواد۲،۱و ۳قانون اصلاح موادی از قانون ثبت + لایحه ی قانون راجع به اشتباهات ثبتی + قانون افراز وفروش املاک مشاع

دفاتراسنادرسمی: قانون دفاتراسنادرسمی و آیین نامه(نظامنامه) مربوطه + آیین نامه های بند۴ماده۶ومواد و تبصره ۲ماده۶ ومواد۱۴،۳۷،۲۸،۲۴،۲۰،۱۹،۱۷ و ۵۳دفاتراسنادرسمی+ قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی ومجموعه آزمون های حقوق ثبت موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

۷- اعلام نتایج

معمولاً ۴۵ روز زمان برای تصحیح و اعلام نتایج لازم است. اسامی پذیرفته شدگان اولیه در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

۸- مراحل بعدی تا صدور ابلاغ سردفتری

پس از اعلام نتایج، به ترتیب زمانی ذیل، تشریفات مربوطه به انجام خواهد رسید:

اول) از پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل مدارک دعوت می شود.

دوم) استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.

سوم) مصاحبه ی شفاهی و گزینش انجام می شود.

چهارم) پس از تکمیل مدارک، فرد پذیرفته شده برای دوره ی کارآموزی (۶ ماه) به کانون سردفتران و دفتریاران معرفی خواهد شد.

چهارم) پس از پایان دوره ی کارآموزی، از متقاضی امتحان کتبی (اختبار) به عمل خواهد آمد.

ششم) در صورت موفقیت متقاضی، وی به سازمان ثبت معرفی خواهد شد.

هفتم) پس از تکمیل مدارک، مراسم تحلیف(سوگند) برگزار خواهد شد.

هشتم) پس از ادای سوگند، سردفتر مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، دفترخانه ی خود را تاسیس نماید در غیر اینصورت ابلاغ او ملغی خواهد شد.

۹- شروع فعالیت

سردفتر پس از تاسیس و راه اندازی دفترخانه باید شروع به کار خود را به ثبت محل اعلام نماید. در این زمان سردفتر نباید در مشاغل دیگری چون وکالت، قضاوت، سردفتری ازدواج و طلاق، استخدام دولتی و … فعالیت داشته باشد.

۱۰- سایر موارد مهم:

۱- متقاضیان در زمان ثبت نام باید حداقل ۲۳ و حداکثر ۴۸ سال سن داشته باشند لیکن داوطلبان با سن حداقل ۲۲ سال یا حداکثر ۴۹ سال در زمان ثبت نام، احتمالا در زمان اشتغال با مشکل یا محدودیت سنی روبرو خواهند بود.

۲- وکلای پایه یک دادگستری قبل از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی باید پروانه ی خود را به کانون خود تودیع نمایند و سردفتران ازدواج و طلاق، کارمندان دولت و … باید از شغل خود استعفا دهند.

۳- داشتن مدرک لیسانس یا گواهی فارغ التحصیلی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی در هنگام ثبت نام الزامیست.

۴- سردفتر اسناد رسمی جهت انتقال به شهر دیگر تابع دستورالعمل نقل و انتقالات است.

۵- امتیاز دفترخانه پس از بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت توسط سردفتر یا ورثه ی او قابل انتقال به غیر است.

۶- سردفتران در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود، مسوولیت حقوقی، کیفری و انتظامی دارند.

توجه: اگر سوال یا دیدگاه خاصی دارید، در ذیل همین یادداشت طرح بفرمایید. در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران
 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

  با سلام
  ۱-سازمان ثبت
  ۲-وزارت اطلاعات پزشکی قانونی تشخیص هویت و ….

 • محمدسبحان درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲

  با عرض سلام ‘ میخواستم بدونم آیا گزینش سردفتران ازدواج ‘ توسط قوه قضائیه انجام میشه یا سازمان ثبت اسناد ‘ و ثانیا اینکه از چه مراجعی استعلام میشه? ممنون میشم اگه جواب بدین’

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

  با سلام
  لطفا یادداشت روز ۶۲ را مطالعه فرمایید.

 • Pegah درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

  با سلام
  من شنیدم که ثبت امسال آزمون نداره و از طرف دیگه قراره کلا شیوه پذیرش عوض شود و یکی از موارد مهم در شیوه جدید تسلط به زبان انگلیسی درسته!؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

  با سلام
  برای تصویب قانون در مجلس طرح یا لایحه باید تقدیم گردد که تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده است. به هر حال شاید در آینده تغییراتی ایجاد شود ولی فعلا خبری نیست.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

  با سلام
  برای تصویب قانون در مجلس طرح یا لایحه باید تقدیم گردد که تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده است. به هر حال شاید در آینده تغییراتی ایجاد شود ولی فعلا خبری نیست.

 • سعید درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

  باعرض سلام وخسته نباشید.در کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد مطرح گردیده که قانونی درحال تصویب است که برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی فقط کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق یا حقوق ثبت یا حقوق سردفتری از دانشگاه هستند حق شرکت در ازمون دارند؟خواهشمند است توضیح فرمایید:۱-ایا شرایط انتخاب سردفتر طبق قانون قدیم است.حتی برای دفتر یاران متقاضی سردفتری؟.۲-چنانچه قانون انتخاب سردفتر{خصوصا در داشتن مدرک تحصیلی} در حال تغییر است انتخاب سردفتران جدید از میان دارندگان چه مدرک تحصیلی خواهد بود وبرای دفتریاران شرایط جدید چگونه خواهد بود؟لطفا اگر چنین موضوعی صحت دارد شرایط ان را مشروحا اعلام فرمایید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

  با سلام
  در زمان ازمون.

 • آرمان مرغوب شادکار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

  با عرض سلام و خسته نباشید
  داشتن کارت پایان خدمت در زمان آزمون مد نظر است یا هنگام ابلاغ حکم سردفتری

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

  با سلام
  خیر.

 • firozeh درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵

  سلام خسته نباشید.دوره ی کاراموزی سر دفتری همراه با حقوق هست یا خیر؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

  با سلام
  ۱-به نظر می رسد باید مدرک کاردانی هم حقوق باشد.
  ۲-از سازمان ثبت استعلام فرمایید.

 • سید مهدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

  سلام
  با تشکر از سایت خوب و آنلاین شما
  میخواستم بدانم که آیا کسانی که دارای مدرک لیسانس حقوق قضایی گرایش ثبت دارند (از دانشگاه علم کاربردی)میتوانند در این آزمون شرکت کنند ؟
  وآیا در مورد مدرک فوق دیپلم مرتبط شرطی گذاشته نشده ؟
  با تشکر از شما

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام
  باید منتظر انتشار اگهی بمانید.

 • زهرا فخرایی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

  با سلام
  با توجه به اینکه نیاز به سردفتر جدید در همه شهرها وجود ندارد، می خواستم بدونم چطور می تونم مطلع بشم که در شهرستان ما (دشتستان ، استان بوشهر) این نیاز وجود دارد یا خیر؟ و اگر ندارد آیا می تونم از سهمیه ی بخش های اطرافمان استفاده کنم؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

  با سلام
  ممنون از حضور و بذل توجه جنابعالی.

 • حسین همتی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

  سلام ممنون از برگزاری کارگاه آموزشی.بسیار و پرار و مفید بود.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

  باسلام
  خیر.

 • مربم درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  تاهل شرط ازمون سردفتری است ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  باسلام
  خیر . امکان واگذاری وجود ندارد .

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  باسلام
  برای ۲۲ سال و کمتر باید منتظر آگهی باشید .

 • علی رضایی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  سلام من بیست دو ساله هستم میتوانم در ازمون سردفتری شرکت کنم

 • دریا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  باسلام و عرض ادب . آقای فرجی با توجه به تجربه شما می خواستم بدونم اگر فردی پس از اشتغال به شغل سردفتری به دلایل دیگری به غیر از بازنشستگی و ازکارافتادگی ، ترجیح داد که این شغل رو کنار بزاره ، آیا امتیاز دفتر خانه قابل فروش هست؟ ممنون میشم از توضیح شما .

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

  با سلام
  ترکیبی است از مباحث علمی واحکام .

 • حسین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

  سلام. مصاحبه شفاهی وگزینش شامل چه مواردی است؟در حد گزینش قضات است ؟با تشکر