تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۷
۹۴ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت

به نام خدا

 

 pdf

به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶، آزمون وکالت هر سال برگزار می گردد. جهت اطلاع و آگاهی بیشتر داوطلبان موارد ذیل تقدیم می گردد:

۱- شرایط داوطلبان

در ماده ۲ قانون مذکور، شرایط و صفات داوطلبان احصاء شده است. داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، نداشتن سوء پیشینه کیفری، اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و … از مهمترین شرایط و صفات لازم است.

۲- زمان انتشار آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون

معمولا شهریور هر سال آگهی ثبت نام در سایت اتحادیه سراسر کانون های وکلا دادگستری ایران(اسکودا) منتشر می شود و ثبت نام داوطلبان در دهه ی اول مهرماه به عمل می آید. زمان برگزاری آزمون نیز آبان یا آذر ماه خواهد بود.

۳- ظرفیت پذیرش

تعیین ظرفیت پذیرش هرکانون به عهده ی کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد که معمولاً تا مرداد هر سال، تصمیم گیری و اعلام می گردد.

توجه: هر داوطلب فقط حق ثبت نام در یک کانون را دارد و پس از قبولی، کلیه روابط اداری و شغلی او تابع مقررات و نظامات کانون مربوطه خواهد بود.

۴- مفاد و ضرایب آزمون

عبارتست از: حقوق مدنی(۳)، آیین دادرسی مدنی(۳)، حقوق تجارت(۲)، حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۲)، آیین دادرسی کیفری(۲) و اصول فقه(۱).

۵- کیفیت طرح سوالات آزمون

منبع طرح سوالات معمولاً از متن قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات معتبر حقوقی می باشد.

 

۶- منابع مطالعاتی آزمون

بر اساس توانایی و کیفیت علمی و شرایط شخصی، شغلی و خانوادگی هر داوطلب می تواند از منابع ذیل به تشخیص خود استفاده نماید:

یک. کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون وکالت ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۵باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۵درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (دکترسید حسین صفایی)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

آیین دادرسی مدنی: دوره ی سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی( دکترعبداله شمس) + نگاهی به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی) + مختصر حقوق تجارت ( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) + دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی آیین دادرسی کیفری (دکترمحمدآشوری) + آیین دادرسی کیفری( دکترعلی خالقی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکتر ابوالحسن محمدی)

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظور داوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان) + بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی، تیر۹۴ منتشر خواهد شد.

 

آیین دادرسی مدنی: نگاهی نو به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت: مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان) + جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی دوجلدی بایسته های آیین دادرسی کیفری(با بک فرهی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکترابوالحسن محمدی) + درس هایی از اصول فقه (دکتر محمد حسین شهبازی)

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون وکالت ۹۴ حداقل باید حداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه حقوق مدنی (دکتر یوسف پاشایی)

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی) + جزوه ی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی(پیمان عبدغیور)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نزاد)

آیین دادرسی کیفری: بررسی تحولات و نوآوری های جدید آیین دادرسی کیفری (علیرضا نوبهاری طهرانی)

اصول فقه: جزوه ی خودآموز و راهنمای اصول فقه (عیسی دانشور) + جزوه ی نکات طلایی اصول فقه ( الهه شریف همدانی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی + قانون مسوولیت مدنی + قانون روابط موجرو مستاجر + قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری + قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مربوطه +  قانون شوراهای حل اختلاف + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت: قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی + قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قانون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس؛ ارتشاء وکلاهبرداری + قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی جرایم نیروهای مسلح + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

۷- اعلام نتایج

معمولاً ۴۵ روز زمان برای تصحیح و اعلام نتایج اولیه لازم است. کارنامه ی پذیرفته شدگان در سایت سازمان سنجش منتشر می گردد لیکن نتایج قطعی و نهایی پس از چند روز در سایت کانون مربوطه قرار خواهد گرفت.

۸- مراحل بعدی تا صدور پروانه ی وکالت پایه یک دادگستری

پس از اعلام نتایج، به ترتیب زمانی ذیل، تشریفات مربوطه به انجام خواهد رسید:

اول) از پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل مدارک دعوت می شود.

دوم) استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح توسط کانون وکلا صورت می گیرد.

سوم) پس از تکمیل مدارک، پروانه ی کارآموزی صادر می گردد که حدود ۱۸ ماه طول خواهد کشید.

چهارم) پس از پایان دوره ی کارآموز، اختبار (آزمون کتبی و شفاهی) به عمل خواهد آمد.

پنجم) در صورت موفقیت در اختبار و تکمیل مدارک، مراسم تحلیف انجام خواهد شد.

ششم) پس از ادای سوگند، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری می توان در کلیه محاکم و مراجع قضایی فعالیت نمود.

۹- سایر موارد مهم:

۱- حداکثر سن متقاضیان در هنگام ثبت نام برای استان تهران(۴۰ سال) و سایر کانون ها ۵۰ سال می باشد.

۲- وکیل پایه یک دادگستری، مشمول قاعده ی منع جمع مشاغل دولتی، قضاوت، سردفتری و … است.

۳- پروانه ی وکالت برای شهر خاص صادر می گردد و هرگونه نقل و انتقال تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

۴- وکلا در انجام وظایف و اختیارات خود، مسوولیت حقوقی، کیفری و انتظامی دارند.

۵- پروانه ی وکالت قائم مقام به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست.

۶- تاسیس دفتر و نصب تابلو برای شهر محل صدور پروانه است لیکن امکان فعالیت در سایر نقاط کشور بدون تاسیس دفتر یا مشارکت با وکلای دیگر وجود دارد.

توجه: اگر سوال یا دیدگاه خاصی دارید، در ذیل همین یادداشت طرح فرمایید. در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

  با سلام
  خیر.

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۶

  با سلام
  با این توضیحات ، یعنی داوطلب پذیرفته شده بعد از آزمون و تکمیل مدارک تا اتمام ۱۸ ماه و گذراندن آزمون اختبار نمیتونه به عنوان وکیل دادگستری تابلو بزنه و وکالت نماید؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

  با سلام
  در ازمون وکالت حداقل سن برای شرکت در ازمون نداریم ولی معمولا کف سن ۲۲ سال است.

 • داریوش درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

  سلام حداقل سن متقاضیان چند سال است؟