کارگاه
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۴
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “د” صحیح است؛  

                            

۵- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۷- گزینه “الف” صحیح است؛                

۸- گزینه “د” صحیح است؛                                

۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛                                

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۳- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۷- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران