تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۷ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۴
۹۴ چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت

به نام خدا

pdf

گروه چهارم: داوطلبان خاص

متاسفانه بخش قابل توجهی از داوطلبان در این گروه قرار دارند و ویژگی های قابل توجه آنها عبارتست از:۱- از لحاظ علمی در سطح بسیار ضعیفی هستند.

۲- انگیزه و هدف عالی ندارند.

۳- به راحتی فرصت های مطالعاتی خود را از دست می دهند.

۴- گرفتار مشکلات و مسائل شخصی خود هستند و امکان خروج از آنها را ندارند.

۵- از بخشی از امکانات موجود خود استفاده می کنند.

۶- فاقد الگوی موفق در زمینه ی تحصیلی یا شغلی هستند.

۷- قبولی در آزمون، اولویت اصلی آنها نیست.

۸- بی حوصله، بهانه جو و معترض هستند.

۹- همواره دیگران را عامل ناکامی و عدم موفقیت خود می دانند.

توجه مهم: نتایج آزمون های این گروه از داوطلبان از قبل مشخص است و خودشان نیز تصوری خلاف آن ندارند. مگر اینکه از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته و مسیر جدیدی را برای خود تعریف و پیگیری نمایند.

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۲/ ۲/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟