تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۷ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
۹۴ چهارشنبه ۲۶ فروردین

به نام خدا

 

 

۴۱- امروز با اعمال سیستم «ثبت آنی» تحول اساسی در تنظیم اسناد رسمی صورت گرفته است.

۴۲- به زودی نیز، دفاتر ثبت حذف شده و به جای«ثبت اسناد و امضاء ذیل دفاتر» از روش «امضاء و اثر انگشت الکترونیکی» استفاده خواهد شد.

۴۳- با توجه به تحولات اخیر و تاثیر فناورهای نوین، می توان وظایف و اختیارات جدیدی را برای دفاتر اسناد رسمی، تصور نمود مثل دفاتر خدمات قضایی که برخی از سران دفاتر عهده دار آن هستند.

۴۴- مهمترین اسنادی که در دفاتر تنظیم می گردد عبارتست از: بیع قطعی غیر منقول، صلح حقوق و منافع، رهنی بانکی، تقسیم نامه، انتقال خودرو، اجاره، وصیت و … .

۴۵- سردفتر می تواند در انتخابات مجلس، شوراها و … شرکت کند لیکن در صورت انتخاب شدن با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری ممنوع است.

۴۶- سردفتر ملزم به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

۴۷- سردفتر نمی تواند اسناد مربوط به خود یا افراد تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت خود را تنظیم کند. همچنین افرادی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۴ از طبقه سوم ۱ دارد.

۴۸- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتر ۲سال از تاریخ وقوع امر است.

۴۹- دفاتر اسناد رسمی توسط بازرسین سازمان ثبت، کانون سردفتران، وزارت دارایی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی دوره ای قرار می گیرد.

۵۰-هر سردفتر عضوی از کانون سردفتران یا دفتریاران می باشد.

 

موفق باشید

 محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

   ۲۵/ ۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟