تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۷ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۶
۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردین

به نام خدا

 

 

۲۱- در صورت ارتکاب برخی جرایم یا تخلفات اداری و با حکم مراجع صالح، سردفتر اسناد رسمی به مجازات انفصال دائم محکوم و بدین ترتیب ارتباط وی با دفترخانه قطع خواهد شد.

۲۲- در صورت فوت سردفتر، ورثه وی می توانند امتیاز دفترخانه را به فرد واجد شرایط منتقل نمایند.

۲۳- سردفتر اسناد رسمی، خانواده تحت تکفل و وراث او از حقوق بیمه و بازنشستگی برخوردار هستند.

۲۴- سردفتر اسناد رسمی نمی تواند اقدام به تنظیم سند نکاح (ازدواج) یا طلاق نماید.

۲۵- سردفتر نمی تواند محل دفتر خود را به خارج از شهر محل ابلاغ منتقل نماید مگر با مجوز سازمان ثبت.

۲۶- سردفتر می تواند کلیه اسناد و معاملات راجع به اموال منقول و غیر منقول متعاملین را بدون توجه به شهر محل وقوع آنها تنظیم نماید. مثلا سردفتر تهران می تواند سند ملک واقع در دماوند را در دفترخانه ی خود انتقال دهد.

۲۷- اسناد تنظیمی در دفترخانه یا مالی هستند یا غیرمالی.

۲۸- منظور از اسناد مالی، اسنادی است که در آن قیمت مشخص است و بر این اساس حق الثبت و حق التحریر محاسبه و وصول می گردد مثل انتقال یک باب مغازه یا یک دستگاه خودروی سواری.

۲۹- منظور از اسناد غیر مالی، اسنادی است که مبلغ در آن مشخص نیست و محاسبه ی حق الثبت و حق التحریر به صورت مقطوع است مثل سند وکالت، تعهد، رضایت، اقرار و … .

۳۰- از جنبه ی اقتصادی، منفعت دفترخانه در تنظیم اسناد مالی است مثل اسناد انتقال، صلح سرقفلی، اجاره مغازه و … .

 

 موفق باشید

 محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

 ۲۴/ ۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟