تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۷ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۵۰
۹۴ یکشنبه ۲۳ فروردین

 به نام خدا

 

 ۱۱- ساعات کار دفترخانه اسناد رسمی از ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ می باشد و سردفتر ملزم به حضور در ساعات مذکور می باشد مگر اینکه قبلا مرخصی گرفته باشد.

۱۲- سردفتر اسناد رسمی نمی تواند همزمان در مشاغل عمومی و دولتی، قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی فعالیت کند لیکن می تواند در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تدریس نماید.

۱۳- سردفتر در انجام وظایف شغلی خود ملزم به رعایت قوانین، مقررات و نظامات شغلی می باشد و در صورت عدم رعایت، حسب مورد مسوول خواهد بود.

۱۴- اگر سردفتر در انجام وظایف خود مرتکب یکی از جرایم (مثل جعل) شود، مسوولیت جزایی داشته و در محاکم عمومی به جرم او رسیدگی خواهد شد.

۱۵- اگر سردفتر در ضمن انجام وظایف خود،مرتکب تقصیر یا اشتباه شود(مثل عدم ذکر پارکینگ در سند انتقال آپارتمان) و از این فعل او، به دیگر خسارتی وارد شود، سردفتر مسوولیت حقوقی داشته و در محاکم عمومی پاسخگو خواهد بود و باید جبران نماید.

۱۶- اگر سردفتر در انجام وظایف خود نظامات شغلی و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره را رعایت نکند (مثل عدم رعایت ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت) در محاکم انتظامی سردفتران محاکمه خواهد شد.

۱۷- سردفتر اسناد رسمی با حکم ریاست سازمان ثبت به این سمت منصوب می گردد و اصل بر بقای سمت است مگر:

الف. استعفای سردفتر

ب. از کار افتادگی سردفتر

ج. بازنشستگی سردفتر

د. انفصال دائم سردفتر

ه. فوت سردفتر

۱۸- سردفتر هر زمان که بخواهد می تواند استعفاء بدهد لیکن استعفای او باید به تایید ریاست سازمان ثبت برسد.

۱۹- اگر سردفتر به هر دلایلی (عدم سلامت جسم و روان) قادر به انجام وظایف خود نباشد با تایید مرجع صالح پزشکی، از کار افتاده خواهد شد. در اینصورت سردفتر از کار افتاده می تواند، امتیاز دفترخانه ی خود را به دیگری منتقل نماید.

۲۰- در صورت ۳۰ سال خدمت یا رسیدن به سن ۶۵ سال، سرفتر بازنشسته خواهد شد. سردفتر بازنشته علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی می تواند امتیاز دفترخانه ی خود را به دیگری انتقال دهد.

                                                                                                                   ادامه دارد

  محمد فرجی

 مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

     ۲۳/ ۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 3 ؟