تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۵
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

به نام خدا

                                                  

هفتم ) تصمیمات و اقدامات نابجا

کنکور یعنی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدات علیه آنها . هرداوطلب آزمون وکالت باید تمام فکر ، انرژی و توان خودرا صرف استفاده از زمان ها و فرصت های پیش رو ، نماید و در صورت امکان ، فرصت های جدیدی نیز برای خود ایجاد نماید . حال هرگونه فکر و برنامه یا تصمیمی که منجربه فوت وقت و یا از دست دادن فرصت ها شود ، امری نابخشودنی است . توجه داشته باشید تصمیمات مهم و اثرگذار زندگی خود را به بعداز آزمون وکالت موکول نمایید . با این کار ، هم از فرصت های مطالعاتی خود محافظت کرده اید و هم برای تصمیمات مهم زندگی خود در آینده وقت و انرژی بیشتری صرف خواهید نمود .

 

 موفق باشید

 محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

 ۲۰/ ۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟