تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۲۸
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

به نام خدا

                                                  

سوم ) تعجیل در یادگیری

با توجه به ظرفیت و توانایی علمی داوطلبان ، فرایند یادگیری و فهم و استنباط مطالب در هر یک متفاوت است . بنابراین طبیعی است که قدرت و زمان یادگیری آنها نیز از یکدیگر متمایز باشد . پس به خاطر بسپارید روند یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن ، یک فرایند تدریجی است و ممکن است از لحاظ زمانی قدری طولانی تر نسبت به سایر دوستان یا رقبا ی شما باشد . به همین دلیل در مورد خود زود قضاوت نکنید و داشته ها و آموخته های خودرا کم و بی ارزش نشمارید . مطمئن باشید تا روز برگزاری آزمون شما نیز به ثبات علمی خواهید رسید ، البته به شرط اینکه نوار مطالعاتی شما قطع نشود .                                                                                                                                                                                                    

 

           موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

             ۱۸/ ۱/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟