تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۳
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

پاسخنامه متون فقه(۸)

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۸- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۴- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۸- گزینه “د” صحیح است؛

۴۹- گزینه “د” صحیح است؛                     ۵۰- گزینه “د” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟