تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

Õ قسمت اول: Vocabulary

۱- گزینه c صحیح است؛                                     ۲- گزینه a صحیح است؛                                    ۳- گزینه d صحیح است؛

۴- گزینه c صحیح است؛                                     ۵- گزینه d صحیح است؛                       

Õ قسمت دوم: Grammer

۶- گزینه d صحیح است؛                                    ۷- گزینه a صحیح است؛                                    ۸- گزینه b صحیح است؛

۹- گزینه a صحیح است؛                                    ۱۰- گزینه a صحیح است؛

 Õ قسمت سوم: Reading Comprehension

Passage

۱۱- گزینه b صحیح است؛                      ۱۲- گزینه d صحیح است؛                      ۱۳- گزینه d صحیح است؛

۱۴- گزینه d صحیح است؛                      ۱۵- گزینه c صحیح است؛

Passage

۱۶- گزینه b صحیح است؛                      ۱۷- گزینه d صحیح است؛

Õ قسمت چهارم: Tests

۱۸- گزینه b صحیح است؛                      ۱۹- گزینه b صحیح است؛                      ۲۰- گزینه d صحیح است؛         

۲۱- گزینه c صحیح است؛                       ۲۲- گزینه a صحیح است؛                      ۲۳- گزینه b صحیح است؛         

۲۴- گزینه d صحیح است؛                      ۲۵- گزینه c صحیح است؛                       ۲۶- گزینه b صحیح است؛         

۲۷- گزینه c صحیح است؛                       ۲۸- گزینه b صحیح است؛                      ۲۹- گزینه c صحیح است؛به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟