تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۱
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

 ۱۲۶- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۲۷- گزینه ب صحیح است؛                   ۱۲۸- گزینه ج صحیح است؛

۱۲۹- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛                  ۱۳۱- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۲- گزینه ب صحیح است؛                   ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۳۴- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛                  ۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛                  ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛

۱۳۸- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۳۹- گزینه د صحیح است؛                     ۱۴۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟