تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۹
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۵۱- گزینه د صحیح است؛                       ۵۲- گزینه ج صحیح است؛                      ۵۳- گزینه الف صحیح است؛

۵۴- گزینه الفصحیح است؛                    ۵۵- گزینه ج صحیح است؛                      ۵۶- گزینه د صحیح است؛

۵۷- گزینه د صحیح است؛                       ۵۸- گزینه الف صحیح است؛                    ۵۹- گزینه ج صحیح است؛

۶۰- گزینه الف صحیح است؛                    ۶۱- گزینه الفصحیح است؛                    ۶۲- گزینه ج صحیح است؛

۶۳- گزینه د صحیح است؛                       ۶۴- گزینه ب صحیح است؛                     ۶۵- گزینه ب صحیح است؛

۶۶- گزینه الف صحیح است؛                    ۶۷- گزینه ب صحیح است؛                     ۶۸- گزینه الف صحیح است؛

۶۹- گزینه د صحیح است؛                       ۷۰- گزینه د صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟