تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۸
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۰۶- گزینه بصحیح است؛                 ۲۰۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۰۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۰۹- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۰- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۱۲- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۳- گزینه الف صحیح است؛               ۲۱۴- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۵- گزینه د صحیح است؛                  ۲۱۶- گزینه الف صحیح است؛               ۲۱۷- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۹- گزینه دصحیح است؛                  ۲۲۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟