تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۳۱- فالمحرم الاعیان النجسه کالخمر متخذمن……………..

الف) العنب                                   ب) التمر                                      ج) الفضیخ                                   د) النقیع

۳۲- قال علی(ع): من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی………..

الف) الرباء                                    ب) الشدائد                                  ج) الکفر                                     د) الهلاکه

۳۳- والمعتبر  من الشرکه شرعاً عندنا شرکه…………

الف) عنان                                    ب) مفاوضه                                  ج) اعمال                                    د) وجوه

۳۴- نتیجه ی شرط کردن مدت در عقد مضاربه چیست؟

الف) عقد را لازم می کند.

ب) عقد را نسبت به عامل لازم می کند .

ج) آن است که پس از سپری شدن مدت نمی توان در سرمایه تصرف کرد مگر با اذن جدید.

د) شرط اجل در عقد مضاربه به هر صورتی صحیح است و استثنا هم ندارد و موجب لزوم عقد از جانب مالک می شود

۳۵- تثبت الوکاله بـ……

الف ) عدلین                                 ب) عدلتین                                  ج) شهادۀ النساء منفردات                 د) شاهد العادل ویمین

۳۶- منظور از عبارت (خضراء الدمن) در جمله زیر چیست؟

« قال رسول الله (ص): ایاکم و خضراء الدمن»

الف) زن زشت رو و بد خلق                                                              ب) زن زیبا که در خانواده ناشایست پرورش یافته باشد

ج) مرد بد اخلاق                                                                           د) مرد با فضیلت

۳۷- ترجمه روان عبارت زیر کدام است؟

« لو عضلها الولی و هوأن لایزوجها با لکفومع وجوده و رغبتها فلا بحث فی سقوط ولایته»

الف)  اگر ولی، دختر را عضل کند یعنی با وجود تمایل دوشیزه مانع ازدواج با همتای موجود او گردد تردیدی در سقوط ولایت وی وجود ندارد

ب) اگر دختر، پدر خود را عزل کند می تواند با هم کفو خود ازدواج کند و تردیدی در سقوط ولایت پدر نیست

ج) اگر پدری دختر خود را عضل کند یعنی با وجود تمایل  دوشیزه مانع ازدواج با همتای موجود او گردد تردید در سقوط ولایت پدر وجود دارد

د) چنانچه دختری مانع ازدواج پدر با هم کفوش شود و پدر تمایل به ازدواج داشته باشد در این صورت ولایت پدر نیز نسبت به دختر از بین می رود

۳۸- مقصود از ضرّه در عبارت( و لیس للزوجه أن تهب لیلتها للضرّه إلا برضاء الزوج )چیست؟

الف) هوو                         ب) نفقه                                      ج) مهریه                                     د) کنیز

۳۹- آیه شریفه « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور هنّ» اشاره به چه چیزی دارد؟

الف) پرداخت نقفه به زنان                                                                 ب) منع زیاد قرار دادن مهریه در هنگام عقد نکاح

ج) منع اشکال شرعی نکاح موقت                                                      د) پرداخت نفقه به زن مطلقه رجعی

۴۰- عبارت « و هی مده تتربص فیها المرأه لتعرف براءه رحمها من الحمل او تعبداً » تعریف کدام یک می باشد؟

الف) عدّه                                     ب) ظهار                                     ج) ایلاء                                      د) لعان

۴۱- نکاح شغار چیست؟ حکم آن کدام است؟

الف) ازدواج دو نفر بعد از جدایی از یکدیگر ـ صحیح است

ب) ازدواج با زنی که برادرش با داماد قبلاً لواط کرده است ـ باطل است

ج) ازدواج با زنی که قبلاً با او زنا شده است ـ صحیح است

د) ازدواج دو نفر با دختر طرف مقابل به گونه ای که آنها را مهر دیگری قرار دهند ـ باطل می باشد

۴۲- از روایت زیر کدام حکم استفاده شده است؟

« فی صحیحه الحلبی عن ابن عبدالله (ع)  قال : أیما رجل فجر بأمراه ثم بداله أن یتزوجها حلالاً  قال : أوله سفاح و آخره نکاح فمثله کمثل النخله اصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشراها فکانت له حلالاً»

الف) عدم حرمه تزویج الزانیه علی الزانی                                                           ب) تزویج الزانیه من علامات السفّه

ج) لزوم مراعاه الجار صاحب النخله                                                                د) سقوط حد الزنا بسبب تنبه الزانی

۴۳- الصفات المعتبره فی الوصی یشترط حصولها حال ……….     

الف) القبول                                   ب) الایصا                                    ج) الفوت                                    د) العمل

۴۴- یوجب الارث …………………                                                                           

الف) الزوجیه-القرابه-الضمان الجریره         ب) الزوجیه-القرابه-التملیک              ج) التملیک-النسب-السبب           د) النسب-السبب

۴۵- تقسم الترکه المرتد علی الفطره و هو الذی العقد و ……………

الف) ابوه المسلم                             ب) ابواه کافرین                             ج) احد ابویه مسلم                         د) ابوه او جده مسلم

۴۶- ……….الرمی به لزنا او اللواط

الف) قذف                                    ب) مساحقه                                 ج) قوادی                                    د) شرب الخمر

۴۷- دلیل حکم زیر چیست ؟

« لا یقطع سارق الحر و ان کان صغیرا »

الف) لروایه المعتبر                          ب) لانه لایعد مالا                          ج) لمخالفه الاصل                          د) للاحتیاج

۴۸- المدعی و هو الذی…………..

الف) کلامه موافق الظاهر                   ب) کلامه موافق للاصل                   ج) لایترک لو ترک الخصومه             د) یترک لو ترک الخصومه

۴۹- در مقام قضاوت کدام تبعیض بین طرفین جایز است؟   

الف) فی الکلام                              ب) فی النظر                                 ج) فی الانصات                             د) فی میل القلبی

۵۰- ای مورد تجب الیمین مع البینه فی الشهاده؟

الف) علی الغائب                            ب) علی المفقود                            ج) علی الامرأه                             د) علی المیت

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟