تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۵۱- عوامل تعیین کننده اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی کدامند؟

الف) اهداف سازمان های بین المللی                                                   ب) حقوق بین الملل عمومی

ج) مفاد اساسنامه سازمان های بین الملل عمومی                                     د) موارد الف و ج صحیح است

۲۵۲- مهمترین عامل شکل گیری سازمان های بین المللی کدام است؟

الف) اندیشه های فلسفی قرون گذشته                                                  ب) مقتضیات عملی ناشی از گسترش و پیچیدگی روابط بین المللی

ج) ضرورت ظهور اتحادهای دفاعی                                                     د) افزایش تعداد کشورهای عضو جامعه بین المللی

۲۵۳- از نظر تاریخی کدام دسته از سازمان ها مقدم بر سایرین هستند؟

الف) سازمان های اداری                  ب) سازمان های سیاسی                  ج) سازمان های قضایی                   د) سازمان های اقتصادی

۲۵۴- کدام یک جزو اتحادیه های خصوصی بین المللی نمی باشد؟

الف) کمیته بین المللی صلیب سرخ    ب) آکادمی حقوق بین الملل لاهه        ج) آژانس بین المللی انرژی اتمی       د) اتاق تجارت بین الملل

۲۵۵- کدام یک از علل ناکارآمدی جامعه ملل است؟

الف) محدود ساختن صلاحیت جامعه ملل                                                         ب) عدم تصویب معاهده ورسای از سوی امریکا و انگلیس

ج) بحران ورشکستگی اقتصادی آلمان و عدم توفیق فرانسه در وصول غرامات            د) گزینه های الف و ج صحیح است.

۲۵۶- کدام یک از اهداف سازمان ملل متحد نمی باشد؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                                 ب) توسعه روابط دوستانه میان ملت ها

ج) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی                                               د) همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی

۲۵۷- در کدام مورد اعضای دایمی شورای امنیت نمی توانند  از حق وتو استفاده کنند؟

الف) انتخاب قضات دیوان                                                                ب) انتخاب دبیرکل

ج) پذیرش اعضای جدید                                                                  د) در همه موارد می توانند از حق وتو استفاده کنند

۲۵۸- UPU نشانه اختصاری کدام سازمان بین المللی است؟

الف) اتحادیه بین المللی مخابرات       ب) اتحادیه جهانی پست         ج) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی           د) سازمان بین المللی کار

۲۵۹- کدام سازمان در زمینه بیمه سرمایه گذاری های خارجی فعالیت می کند؟

الف) ایکسید                     ب) بانک جهانی                            ج) میگا                           د) صندوق بین المللی پول

۲۶۰- ابتکارات سیمون بولیوار منشأ تأسیس کدام یک از سازمان های منطقه ای زیر است؟

الف) سازمان کشورهای حوزه کارائیب                                                  ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی

ج) سازمان کشورهای امریکای لاتین                                                    د) سازمان کشورهای امریکایی

۲۶۱- جنگ فوتبال که عامل تزلزل پایه های بازار مشترک امریکای مرکزی شد بین کدام کشورها درگرفت؟
الف) کاستاریکا- گواتمالا                  ب) السالوادور- نیکاراگوئه                ج) هندوراس- السالوادور                 د) گواتمالا- سنگال

۲۶۲- واتیکان در کدام سازمان دارای یک عضو ناظر است؟

الف) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد            ب) اتحادیه اروپا               ج) سازمان کشورهای امریکایی           د) شورای اروپا

۲۶۳- مبتکر سیاست های اتحادیه اروپایی چه رکنی است؟

الف) شورای اروپا                          ب) کمیسیون اروپا                         ج) پارلمان اروپا                             د) شورای وزیران

۲۶۴- مقر بانک توسعه و نشو نمای اقتصادی افریقا کجاست؟

الف) نیجریه                                 ب) ساحل عاج                              ج) تونس                                     د) غنا

۲۶۵- پیشگام تشکیل اتحادیه عرب کدام کشور بود؟

الف) عربستان                               ب) سوریه                                   ج) مصر                                      د) عراق

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟