تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۳۱
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛                     ۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ب” صحیح است؛                     ۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۹- گزینه “الف” صحیح است؛    

۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۱- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۶- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟