تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۳۱
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۵۱- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۵۲- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۵۴- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۵۵- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۵۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۵۷- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۵۸- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۵۹- گزینهب” صحیح است؛

۲۶۰- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۶۱- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۶۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۶۳- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۶۴- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 3 ؟