تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۴
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

 ۱۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۱۲۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۲۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۲۹- گزینه الف صحیح است؛               ۱۳۰- گزینه د صحیح است؛                  ۱۳۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۳۲- گزینه د صحیح است؛                  ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۳۴- گزینه د صحیح است؛

۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛               ۱۳۶- گزینه د صحیح است؛                  ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛

۱۳۸- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۳۹- گزینه الف صحیح است؛               ۱۴۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟