تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۹
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۵۱- گزینه الف صحیح است؛                 ۵۲- گزینه د صحیح است؛                     ۵۳- گزینه ب صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛                     ۵۵- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۶- گزینه د صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۸- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه الف صحیح است؛                 ۶۱- گزینه الفصحیح است؛                 ۶۲- گزینه ب صحیح است؛

۶۳- گزینه ج صحیح است؛                    ۶۴- گزینه ب صحیح است؛                   ۶۵- گزینه ج صحیح است؛

۶۶- گزینه د صحیح است؛                     ۶۷- گزینه الف صحیح است؛                 ۶۸- گزینه د صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛                    ۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟