تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۳۶- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۳۷- گزینه د صحیح است؛                  ۲۳۸- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۹- گزینه دصحیح است؛                  ۲۴۰- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۴۱- گزینه د صحیح است؛

۲۴۲- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۴۳- گزینه الف صحیح است؛               ۲۴۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۴۵- گزینه الف صحیح است؛               ۲۴۶- گزینه دصحیح است؛                  ۲۴۷- گزینه الف صحیح است؛

۲۴۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۴۹- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۵۰- گزینه د صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 + 1 ؟