تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۶۱- گزینه د صحیح است؛                  ۱۶۲- گزینه د صحیح است؛                  ۱۶۳- گزینه الف صحیح است؛

۱۶۴- گزینه الفصحیح است؛               ۱۶۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۶۶- گزینه الف صحیح است؛

۱۶۷- گزینه د صحیح است؛                  ۱۶۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۶۹- گزینه الف صحیح است؛

۱۷۰- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۷۱- گزینه بصحیح است؛                 ۱۷۲- گزینه ب صحیح است؛

۱۷۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۷۴- گزینه د صحیح است؛                  ۱۷۵- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟