تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۱۵
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۰۶- گزینه بصحیح است؛                 ۲۰۷- گزینه الف صحیح است؛               ۲۰۸- گزینه “د” صحیح است؛

۲۰۹- گزینه الف صحیح است؛               ۲۱۰- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۱- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۲- گزینه د صحیح است؛                  ۲۱۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۷- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۹- گزینه دصحیح است؛                  ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟