تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۲۲
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

Õ قسمت اول: Reading Comprehension

Passage

۱- گزینه c صحیح است؛                                   ۲- گزینه a صحیح است؛                       ۳- گزینه a صحیح است؛

Passage

۴- گزینه c صحیح است؛                                   ۵- گزینه b صحیح است؛                      ۶- گزینه c صحیح است؛

Passage

۷- گزینه a صحیح است؛                                   ۸- گزینه a صحیح است؛                       ۹- گزینه a صحیح است؛

Passage

۱۰- گزینه b صحیح است؛                                ۱۱- گزینه d صحیح است؛

Õ قسمت دوم: Tests

۱۲- گزینه b صحیح است؛                                ۱۳- گزینه a صحیح است؛                    ۱۴- گزینه b صحیح است؛

۱۵- گزینه b صحیح است؛                                ۱۶- گزینه d صحیح است؛                    ۱۷- گزینه c صحیح است؛

۱۸- گزینه c صحیح است؛                                 ۱۹- گزینه d صحیح است؛                    ۲۰- گزینه b صحیح است؛

۲۱- گزینه b صحیح است؛                                ۲۲- گزینه b صحیح است؛                    ۲۳- گزینه b صحیح است؛

۲۴- گزینه d صحیح است؛                                ۲۵- گزینه b صحیح است؛                    ۲۶- گزینه d صحیح است؛

۲۷- گزینه ی صحیح است؛                                ۲۸- گزینه c صحیح است؛                     ۲۹- گزینه b صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟