تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۳۵
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

 

 

۱۲۱- گزینه ۱ . طبق حاشیه ۶ ماده ۸۰۸                                       ۱۲۲- گزینه ۳

۱۲۳- گزینه ۴٫ طبق حاشیه ۳ ماده ۸۷۳                                        ۱۲۴- گزینه ۳ . طبق حاشیه ۱ ماده ۸۸۱ و حاشیه ۵ ماده  ۸۸۰

۱۲۵- گزینه ۴ .طبق ماده ۸۸۱ ق.م                                                ۱۲۶- گزینه ۴ . طبق ماده ۹۱۴ ق.م

۱۲۷- گزینه ۱ . طبق حاشیه ۲ ماده ۸۴۳ ق.م                               ۱۲۸- گزینه ۱ . طبق ماده ۸۳۰ ق.م

۱۲۹- گزینه ۳ . طبق ماده ۸۱۴ ق.م                                              ۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۱- گزینه د صحیح است؛ رک به عقود معین جلد سوم عطایا شماره ۲۸۸

۱۳۲- گزینه ب صحیح است؛                                                     ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛

۱۳۴- گزینه ج صحیح است؛                                                      ۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۸۲ ق.م.                ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛                

۱۳۸- گزینه د صحیح است؛                                                      ۱۳۹- گزینه ب صحیح است؛                     

۱۴۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟