تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۸
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

 ۱۰۶- گزینه “الف” صحیح است؛                ۱۰۷- گزینه ب صحیح است؛            ۱۰۸- گزینه د صحیح است؛            ۱۰۹- گزینه د صحیح است؛

۱۱۰- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۱۱- گزینه الف صحیح است؛         ۱۱۲- گزینه الف صحیح است؛        ۱۱۳- گزینه د صحیح است؛     

۱۱۴- گزینه ب صحیح است؛ مستنداً به حاشیه ۶ ماده ۳۹۷ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.

۱۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۳۴ ق.م.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛                   ۱۱۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۱۸- گزینه د صحیح است؛

۱۱۹- گزینه د صحیح است؛                  ۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛                 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟