تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۴
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۷۱- گزینه “ج” صحیح است؛        ۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛     ۷۳- گزینه ج صحیح است؛

۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۹ ق.ت.

۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۲ ق.ت.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۹ ق.ت. تفاوت گزینه “الف” و “ب” در آن است که در گزینه الف دلال باید ثابت کند که خسارت ناشی از قوه قاهره یا فعل غیرقابل دفع شخص ثالث بوده است اما در گزینه “ب” صرف اثبات بی تقصیری کافی است.

۷۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰۰ ق.ت.

۷۹- گزینهد” صحیح است؛

۸۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۳۹۰ و ۳۷۱ ق.ت.

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۸ ق.ت. “الف” متصدی حمل و نقل است بنابراین مسؤول جبران خسارت است اما “ب” متصدی حمل و نقل نیست بلکه فقط یک کارگر است بنابراین در صورتی می توان به او رجوع کرد که بتوانیم تقصیر او را اثبات نماییم.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۰۵ و ۴۰۹ ق.ت.

۸۳- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۹۸ ق.ت.

۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۲۷ و ۴۴۰ ق.ت.

۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۴۹۰ و ۵۰۰ ق.ت. نداشتن اثر قهقرایی بدین معنی است که آثار قبلی قرارداد ارفاقی منتفی نمی گردند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟