تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۸
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۵۱- گزینه الف صحیح است؛                             ۵۲- گزینه ب صحیح است؛                   ۵۳- گزینه ب صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛                                 ۵۵- گزینه د صحیح است؛                     ۵۶- گزینه الف صحیح است؛

۵۷- گزینه د صحیح است؛                                 ۵۸- گزینه ب صحیح است؛                   ۵۹- گزینه د صحیح است؛

۶۰- گزینه ج صحیح است؛                                ۶۱- گزینه دصحیح است؛                     ۶۲- گزینه ج صحیح است؛

۶۳- گزینه الف صحیح است؛                             ۶۴- گزینه ج صحیح است؛                    ۶۵- گزینه ب صحیح است؛

۶۶- گزینه ج صحیح است؛                                ۶۷- گزینه ب صحیح است؛                   ۶۸- گزینه ج صحیح است؛

۶۹- گزینه د صحیح است؛                                 ۷۰- گزینه د صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟