تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۵۱
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۴۱- گزینه الف صحیح است؛                           ۱۴۲- گزینه د صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه ج صحیح است؛

۱۴۴- گزینه بصحیح است؛                             ۱۴۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه ب صحیح است؛

۱۴۷- گزینه الف صحیح است؛                           ۱۴۸- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۴۹- گزینه الف صحیح است؛

۱۵۰- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۵۱- گزینه الفصحیح است؛               ۱۵۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۳- گزینه ب صحیح است؛                             ۱۵۴- گزینه الف صحیح است؛               ۱۵۵- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟