تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۴
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛               ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۸۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۸۹- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱ آیین نامه مأموریت

۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۲- گزینه د صحیح است؛  به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۴- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛  به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛  به استناد ماده ۲ آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان

۱۹۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۶ آیین نامه مرخصی ها

۱۹۹- گزینه بصحیح است؛

۲۰۰- گزینه الف صحیح است؛  به استناد ماده ۳۴ آیین نامه مرخصی ها

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟