تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۵۳
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۲۳۱- گزینه ب صحیح است؛                               ۲۳۲- گزینه ج صحیح است؛                    ۲۳۳- گزینه د صحیح است؛

۲۳۴- گزینه الف صحیح است؛                              ۲۳۵- گزینه د صحیح است؛                     ۲۳۶- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۷- گزینه د صحیح است؛                                 ۲۳۸- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۳۹- گزینه ب صحیح است؛

۲۴۰- گزینه الف صحیح است؛                              ۲۴۱- گزینه د صحیح است؛                     ۲۴۲- گزینه د صحیح است؛

۲۴۳- گزینه الف صحیح است؛                              ۲۴۴- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۴۵- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟