تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۹
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۲۱- گزینه ۴ صحیح است.                                   ۱۲۲- گزینه ۳ صحیح است. به استناد مواد ۶۲۶ و ۶۲۷ ق.م

۱۲۳- گزینه ۱ صحیح است.                       ۱۲۴- گزینه ۲ صحیح است.                      ۱۲۵- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۶- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۷- گزینه ۴ صحیح است. زیرا در این سؤال: گزینه ۱ به این علت که عاریه عقدی جایز اذنی است و نه همچون عقد هبه (جایز تملیکی). در گزینه ۲ مستعیر در عاریه طلا و نقره نیز ید ضمانی دارد. در گزینه ۳ نیز اباحه انتفاع از ایقاعات دو طرفه است.

۱۲۸- گزینه ۴ صحیح است. به استناد مفهوم مخالف ماده ۶۵۱ ق.م

۱۲۹- گزینه ۳ صحیح است.                       ۱۳۰- گزینه ۴ صحیح است.                      ۱۳۱- گزینه ۲ صحیح است.

۱۳۲- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۶۹۰ ق.م.                                                   ۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است.

۱۳۴- گزینه ۱ صحیح است.                       ۱۳۵- گزینه ۱ صحیح است.                      ۱۳۶- گزینه ۱ صحیح است.

۱۳۷- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۴۳ ق.م                              ۱۳۸- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۶۴ ق.م

۱۳۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۸۳ ق.م                              ۱۴۰- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۴۸ ق.م

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟