تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۳
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۵۱- گزینه ج صحیح است؛                                ۵۲- گزینه ب صحیح است؛                   ۵۳- گزینه الف صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛                                 ۵۵- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۶- گزینه ب صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛                                ۵۸- گزینه الف صحیح است؛                 ۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه ج صحیح است؛                                ۶۱- گزینه الفصحیح است؛                 ۶۲- گزینه د صحیح است؛

۶۳- گزینه ج صحیح است؛                                ۶۴- گزینه ج صحیح است؛                    ۶۵- گزینه ج صحیح است؛

۶۶- گزینه الف صحیح است؛                             ۶۷- گزینه د صحیح است؛                     ۶۸- گزینه الف صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛                                ۷۰- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟