تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۵
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۲۱۶- گزینه ج صحیح است؛                              ۲۱۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۹- گزینه بصحیح است؛                             ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛               ۲۲۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۲۲- گزینه د صحیح است؛                              ۲۲۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۲۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۵- گزینه ج صحیح است؛                              ۲۲۶- گزینه بصحیح است؛                 ۲۲۷- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۸- گزینه د صحیح است؛                              ۲۲۹- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۳۰- گزینه د صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟