تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۹
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۴۱- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۴۲- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه ج صحیح است؛

۱۴۴- گزینه دصحیح است؛                              ۱۴۵- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۴۶- گزینه الف صحیح است؛

۱۴۷- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۴۸- گزینه د صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۰- گزینه الف صحیح است؛                           ۱۵۱- گزینه دصحیح است؛                  ۱۵۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۳- گزینه ب صحیح است؛                             ۱۵۴- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۵- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 2 ؟