تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱- گزینه “b” صحیح است؛                      ۲- گزینه “a” صحیح است؛                       ۳- گزینه “c” صحیح است؛

۴- گزینه “d” صحیح است؛                      ۵- گزینه “d” صحیح است؛                      ۶- گزینه “c” صحیح است؛          

۷- گزینه “d” صحیح است؛                      ۸- گزینه “b” صحیح است؛                      ۹- گزینه “a” صحیح است؛          

۱۰- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۱- گزینه “b” صحیح است؛                    ۱۲- گزینه “c” صحیح است؛        

۱۳- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۴- گزینه “d” صحیح است؛                    ۱۵- گزینه “d” صحیح است؛       

۱۶- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۷- گزینه “d” صحیح است؛                    ۱۸- گزینه “c” صحیح است؛        

۱۹- گزینه “d” صحیح است؛                    ۲۰- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۱- گزینه “a” صحیح است؛       

۲۲- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۳- گزینه “c” صحیح است؛                     ۲۴- گزینه “b” صحیح است؛       

۲۵- گزینه “c” صحیح است؛                     ۲۶- گزینه “d” صحیح است؛                    ۲۷- گزینه “a” صحیح است؛       

۲۸- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۹- گزینه “c” صحیح است؛                     ۳۰- گزینه “b” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟