تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۳۱
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

 

 

۲۳۱- گزینه د صحیح است؛                                   ۲۳۲- گزینه ب صحیح است؛                                 ۲۳۳- گزینه ج صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛                               ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛                                 ۲۳۶- گزینه ج صحیح است؛

۲۳۷- گزینه الف صحیح است؛                               ۲۳۸- گزینه ب صحیح است؛                                 ۲۳۹- گزینه ” ب ” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛                                 ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛                                  ۲۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛                                 ۲۴۴- گزینه “د” صحیح است؛                                  ۲۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟