تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۶ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۰۶- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۰۷- گزینه “د” صحیح است؛                  ۱۰۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۹- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۱۱۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۱۱- گزینه الف صحیح است؛ ماهیت بدل حیلوله تملیک است با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین. یعنی تملیک با شرط فاسخ است. توجه کنید به محض رفع تعذّر ردّ عین، غاصب باید عین مغصوبه را رد کند و در این میان نیازی به مطالبه مالک نیست زیرا به عنصر مطالبه مالک در ید امانی نیاز داریم اما در اینجا ید غاصب ضمانی است و باید مال را رد کند هر چند مالک آن را مطالبه نکند.

۱۱۲- گزینه ب صحیح است؛ در مورد ردّ مثل یا قیمت مال مغصوبه همه غاصبین مشغول یک ذمه هستند بنابراین اگر یکی بپردازد بقیه بری می شوند اما در مورد منافع ذمم غاصبین متعدد بوده و هر یک به اندازه منافع زمان تصرف خود و لاحقین مشغول الذمه اند.

۱۱۳- گزینه د صحیح است؛ مستفاد از ماده ۳۳۵ ق.م، ۳۳۶ ق.م.ا و تبصره ماده ۳۳۷ همان قانون، اگر دو اتومبیل با یکدیگر تصادف کنند چه هر دو مقصر باشند چه نباشند ضامن جبران نیمی از خسارت طرف مقابل هستند و اگر تصادف در نتیجه عوامل خارجی باشد هیچیک ضامن نیستند.

۱۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۱۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد حاشیه ۵ ماده ۳۲۰ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان. در این سؤال در فرضی که جمع منافع نامتعارف است غاصب اجرت المثل می پردازد و اگر منافع یکسان نباشند غاصب ضامن حد متوسط آنهاست.

۱۱۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی

۱۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۱۸- گزینه د صحیح است؛         ۱۱۹- گزینه د صحیح است؛      ۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟